Kies wijzer

"Weet je al wat je gaat stemmen?" vroeg een man een tafeltje achter mij. Hij zei het tegen een andere man, wiens hoofd veel weg had van een gebutste gietijzeren emmer. 

"Nee", antwoordde die.

Buiten trok een markante dwarsdoorsnede van de Hoofddorpse bevolking aan ons voorbij.

"Ik ook niet", vervolgde de man. "Daarom heb ik zo'n kieswijzer ingevuld. En wat denk je?" 

"Nou?" informeerde de emmer.

"Christenunie! Terwijl ik voor vrije wietteelt en euthanasie ben. Met op twee de dierenpartij."

"Nee toch?" schrok de emmer.

"Toen heb ik hem nog maar een keer ingevuld. En wat denk je?"

"CDA", gokte de emmer mis.

"Erger nog: 50PLUS. Terwijl ik net 40 ben! Met op twee Jan Roos, die engerd van VoorNederland."

"Nee toch?" gruwelde de emmer.

"Dus toen ben ik er even echt voor gaan zitten. En wat denk je?"

"Nou?" riep de emmer weer.

"Ik zit weer waar ik hoor! Lang leve het socialisme. Proost!" De man nam een triomfantelijke slok van zijn bier. "Mij maken ze niet gek", voegde hij er aan toe.