• Ton Dijkstra

Cultureel erfgoed binnenkort voor het voetlicht

HOOFDDORP Cultuurwethouder Derk Reneman laat onderzoeken of er in de gemeente informatieborden kunnen komen die belangstellenden informeren over het cultureel erfgoed in de polder. De wethouder deed die toezegging vorige week in de gemeenteraad tijdens een debat over de actualisatie van het cultuurbeleid.

Het idee voor het plaatsen van de informatieborden was afkomstig van HAP-raadslid Tim van Essen. Hij stelde dat het cultureel erfgoed dat de gemeente rijk is veel zichtbaarder moet worden. Als voorbeeld noemde hij de plek waar de eerste schep de grond is gegaan voor de drooglegging, het eerste woonhuis in de gemeente en de plek in De Olmenhorst in Lisserbroek waar tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduikers hebben gezeten.

Wethouder Reneman vond het een 'hartstikke goed idee' van de HAP. Volgens hem is het uitstekend om de historische verhalen van de Haarlemmermeer tastbaarder te maken dan nu het geval is. Hij zei het voorstel voor advies te willen voorleggen aan de erfgoedcommissie. Als die akkoord gaat komt Reneman met een voorstel terug in de gemeenteraad. "Ik kan me niet voorstellen dat ze het geen goed idee vinden, want ik ben zelf enthousiast."

In een nadere toelichting zei Tim van Essen later dat zijn voorstel verder gaat dan wat informatieborden plaatsen in de polder. Volgens hem gaat het ook om fiets- en wandelroutes over het cultureel erfgoed. Wethouder Reneman bleef enthousiast. Volgens hem kunnen alle ideeën worden meegenomen in de plannen die worden gemaakt.

Het ging vorige week in het cultuurdebat niet alleen over het erfgoed maar ook bijvoorbeeld over poppodium Duycker. GroenLinks-raadslid Piet Schouten vond de aandacht voor Duycker ver onder de maat. Daardoor draait het poppodium nog altijd niet volgens de verwachtingen.

Wethouder Reneman vond het een goed idee van D66-raadslid Pablo Meegdes om de net geïnstalleeerde jongerengemeenteraad om advies te vragen wat er moet gebeuren om Duycker beter te laten draaien. De jongerenraad zou ook moeten onderzoeken wat de behoefte is van jongeren op gebied van poppodia.

Tegelijkertijd stelde de wethouder dat er op voorhand niet te hard moet worden geoordeeld over de resultaten van het poppodium. "Er is nog steeds sprake van groei, hoewel misschien niet zo als we hadden verwacht. Het is een moeilijke markt, want er zijn ook grotere poppodia in Amsterdam, Haarlem en Leiden. Oordeel daarom vooral mild over Duycker."