• Ton Dijkstra

Debat over jaarrekening gemeente opnieuw pas na de zomer

HOOFDDORP De gemeenteraad heeft donderdag besloten het politieke debat over de jaarrekening 2015 uit te stellen tot na de zomer. Reden van dat uitstel is het feit dat de accountant van de gemeente evenals vorig jaar pas heel laat de jaarrekening heeft goedgekeurd. Pas eerder deze week kwam er groen licht van de accountant.

De accountant heeft een groot aantal fouten en onzekerheden geconstateerd in de financiële stukken van de gemeente. De problemen houden voor een deel verband met de uitgaven voor het sociaal domein, waar de gemeente vorig jaar voor het eerst verantwoordelijk voor was. Ook in andere gemeenten vormde het sociaal domein een probleem.

Maar er deugt volgens de huisaccountant meer niet goed in Haarlemmermeer. Daarbij zijn met name het Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA) en het kinderdagverblijf Borus genoemd. Er loopt inmiddels een intern én extern onderzoek naar de geldstromen in deze dossiers. De fractie van GroenLinks wilde met een motie komen dat er voor het eind van dit jaar duidelijkheid komt over beide kwesties, maar volgens wethouder Derk Reneman van Financiën is die termijn niet te garanderen. GroenLinks trok daarop de motie in.

Ondanks de onvolkomenheden in de jaarrekening heeft de accountant pas zeer recent toch een controleverklaring afgegeven. De foutmarge zou binnen de perken blijven. Om die reden kan de gemeente de stukken nog op tijd bij de provincie Noord-Holland afleveren. Morgen, vrijdag 15 juli, is de deadline.

Een raadsmeerderheid ging uiteindelijk zonder discussie akkoord met de jaarrekening. De fracties van Onafhankelijk Liberaal (OL) en SRH stemden tegen. Fractievoorzitter Rinus Beusenberg van SRH sprak met nadruk zijn vertrouwen uit in wethouder Reneman. Volgens hem heeft die er alles aan gedaan om 'de boel in het reine te krijgen'.

De raad praat vermoedelijk in september over alle fouten en onzekerheden die de accountant heeft geconstateerd. Om dezelfde reden werd het debat over de jaarrekening 2014 vorig jaar ook al over de zomer heen getild.