• Ton Dijkstra

GroenLinks pleit voor 'heldere en haalbare' aanpak Park21

HOOFDDORP De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad pleit voor een helder en haalbaar plan van aanpak voor de realisatie van Park21. "Liever een eenvoudig, haalbaar en betaalbaar plan dan aanhoudende onduidelijkheid over de toekomst van het gebied", aldus fractievoorzitter Nicole Mulder.

"Er zijn heel veel gelden vrijgemaakt en gereserveerd voor de realisatie van Park21, maar na realisatie van deelgebied 1 (waar het nieuwe honkbalstadion zich bevindt), lijkt het veel moeilijker geworden de gelden er voor vrij te maken door bezuinigingen van rijkswege van de natuurontwikkelingsgelden", zo gaat Mulder verder. "Geld dat we door de noodzaak uit andere groenontwikkelingsplannen in de gemeente voor Park21 vrij hebben gemaakt kan blijkbaar ook niet meer worden ingezet. Andere gelden vanuit de provincie kunnen alleen maar vrijkomen als de gemeente zelf ook investeert en daar ligt de moeilijkheid."

Er moet ook binnen de gemeente bezuinigd worden, dus nu stelt het college voor om de ontwikkeling vooral door particuliere initiatiefnemers te laten financieren. En pas te gaan ontwikkelen als een initiatiefnemer zich meldt. GroenLinks twijfelt er aan of op deze manier iets constructiefs van de grond komt. Ondanks het goede initiatief van de Parklanden lijkt de rest van de ontwikkeling ver achter te blijven.

Als we het hebben over de particuliere initiatiefnemers loopt het volgens GroenLinks nog niet storm en veel komt daarbij eigenlijk aan op de huidige landeigenaren van dit gebied: de boeren. Met de Parklanden kunnen zij activiteiten in het Park buiten hun landbouwareaal realiseren. Maar omdat al heel lange tijd onduidelijk is hoe dit gebied ontwikkeld kan worden en ook op welke termijn daalt de waarde van de gronden. Omdat de gemeente daar weinig tegenover kan of wil plaatsen, dreigen de boeren af te haken. "Het is belangrijk dat er binnen afzienbare tijd duidelijkheid komt wat er nu echt met het gebied gaat gebeuren", zo benadrukt Nicole Mulder.

GroenLinks zou graag zien dat er realistisch naar de aanpak van Park21 wordt gekeken. Eerst in kaart brengen en doorberekenen wat het dan zou kosten om in sommige gevallen alsnog bedrijven buiten het park te verplaatsen. Nadenken over een integrale aanpak en niet stukje voor stukje zoals het college dit nu benadert. GroenLinks pleitte eerder al voor afstappen van de postzegelbenadering en het betrekken van de polderarchitect bij een integrale aanpak voor Park21.

Mulder vervolgt: "De vraag is natuurlijk wil het college wel echt recreatiegroen in dit gebied ontwikkelen of gaat de aandacht vooral uit naar leisure met leuke attracties, zoals golfbaan en sauna? GroenLinks heeft zich altijd hard gemaakt voor de realisatie van een groen Park21. Dit park was bedoeld als 'bovenwijkse' groenvoorziening die het gebrek aan groen in de wijk Floriande moet compenseren en ruimte moet bieden voor de seizoensberging van het water dat zo belangrijk is voor de polder. Water in Park21 hoort er voor GroenLinks echt bij, de waterhuishouding moet goed op orde zijn, maar als het kan ook in de vorm van een recreatieplas en in ieder geval kun je ook denken aan natuurvriendelijke oevers. Maar daarnaast is het agrarische landschap dat zich hier nu bevindt echt niet onaantrekkelijk en kenmerkend voor onze polder. Dit landschap versterken zou met de beschikbare middelen zeker kunnen."

Volgens Nicole Mulder is de optie om veel van het bestaande landbouwgebied zo te houden en voor recreanten fietspaden aan te leggen langs de randen van het gebied zo slecht nog niet.