• Trudy Witteman

Zienswijze tegen Wickevoort | 'We zijn in de maling genomen'

Frans Witteman

CRUQUIUS Bewoners van de Cruquiusdijk hebben zich verenigd en gezamenlijk een zienswijze ingediend tegen het woningbouwplan Wickevoort. "Niets van onze inbreng zien we in de plannen terug. We zijn in de maling genomen."

Participatie, wat is dat nou eigenlijk precies? De bewoners van de Cruquiusdijk nummer 79 tot en met 92, zeventien in getal, stellen zich die vraag hardop. "We kregen een uitnodiging voor een bijeenkomst op 29 april 2015 om mee te denken over het nieuwe woongebied Wickevoort dat op het terrein van de Cruquiushoeve is gepland en waar 750 tot 1000 woningen moeten komen", schetst een aantal van hen het verloop. "Onze inbreng zou samen met de visie van de ontwerpers worden gecombineerd tot een conceptontwerp. Dat gaf vertrouwen en vol enthousiasme zijn we met ideeën en voorstellen gekomen. Ruim een jaar later is er opnieuw een bijeenkomst en tot onze verbijstering wordt een schetsontwerp getoond met zes 'hoekstenen', een ander woord voor hoogbouw. Hoeksteen 'Orangerie', een vreemd glazig gebouw van tenminste 12 meter hoog moet op ongeveer vijftig meter achter onze woningen komen en ook nog eens in onze zichtlijn. We hebben er direct heftig tegen geageerd en verzocht deze neer te zetten op de plek van de Agnetahoeve die gesloopt wordt. Daar staat-ie op een hoek, in tegenstelling tot achter onze woningen."

 

Op 25 juni van dit jaar kan Cruquius het ontwerpbestemmingsplan inzien. "We zijn ons opnieuw rot geschrokken. Orangerie staat nog ingetekend. Liever hebben we dat er helemaal niet achter onze woningen gebouwd wordt, maar dat is blijkbaar onvermijdelijk. Maar mogen we dan misschien wel vragen rekening te houden met de omwonenden die nu nog een vrij en wijds uitzicht hebben over groen, maar straks 250 huizen in hun achtertuin krijgen? Het plan dat nu voorligt is onbehoorlijk en onacceptabel. Er is geen enkel gehoor gegeven aan ons verzoek. Het hele proces is bij ons overgekomen als een zoethoudertje."

Dat de gemeente stelt dat nu eenmaal niet alle ideeën van belanghebbenden in een uiteindelijk plan verwerkt kunnen worden, dat snappen de bewoners van de Cruquiusdijk. "Maar wat we niet snappen is dat wethouder Tom Horn zegt dat hij vanwege het goede vooroverleg geen problemen verwacht met de omwonenden. Het is maar wie je uitnodigt. Met de mensen die er het meeste last van krijgen, wij dus, met ons is niet gesproken. Vreemd toch?" De bewoners hebben gevraagd om de 500 meter lange boomgordel die tussen de golfbaan en de nieuwbouw komt met vijftig meter te verlengen zodat ze geen zicht hebben op de huizen. "Maar we krijgen er geen antwoord op."  

De Cruquianen hebben een aantal alternatieven: Hoogbouw niet aan de randen, maar in het midden van het plan. De nieuwe stadsboerderij die op termijn achter het Cruquiusmuseum moet komen, op de plek van de Agnetahoeve. Aan de rand van het gebied de bebouwing niet hoger dan zes meter en deze voorzien van een boomgordel. Hoeksteen Orangerie naar het noorden verplaatsen tot tegen de boomgordel.

De dorpsraad van Cruquius is het volledig eens met de kritiek van de dijkbewoners en ondersteunt hen bij hun bezwaren.

Op de kritiek van de betrokken bewoners van de Cruquiusdijk dat niets is gedaan met alles wat zij hebben aangedragen reageert de gemeente desgevraagd als volgt: "Wickevoort is een prachtig initiatief van AM, Sein, Eigen Haard en Bouwinvest. En geeft invulling aan de woningbehoefte in Haarlemmermeer en de regio. Op donderdag 13 juli heeft wethouder wonen (Tom Horn) de ondertekening gedaan voor de start van de bouwplannen. Daaraan voorgaand is een uitgebreid participatietraject gehouden, met onder andere een informatieavond met de dorpsraad, klankbordgroep en omwonenden twee weken geleden. Zoveel mogelijk input is verwerkt in de plannen. Het is helaas niet mogelijk om honderd procent van alle voorstellen, die gedaan worden gedurende een traject, te verwerken in een uiteindelijk plan. Op dit moment ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De ter inzagelegging is tot half augustus. Mochten mensen bezwaren hebben tegen onderdelen van de plannen, dan is het mogelijk om een zienswijze in te dienen."