Basketbalvereniging Hoofddorp bestaat halve eeuw

HOOFDDORP BV Hoofddorp bestaat 50 jaar en dat wordt vrijdag en zaterdag uitgebreid gevierd. Met basketball, met een receptie en een feest en met een jubileumboek waarin 50 mensen aan het woord komen. Twee van hen zijn Coen en Annie Lammerts die, met vele anderen, een belangrijke rol hebben gespeeld in 50 jaar BVH. Een gesprek met hen.

Dat is aan de keukentafel bij hen thuis en het wordt een gesprek vol anekdotes en verhalen waarin het woord 'vroeger' een prominente rol speelt. Maar ook verhalen over vrijwilligers(werk), over de diverse locaties waar getraind werd, over belangrijke spelers bij de heren en bij de dames, over wel of niet betaald worden, over sfeer in de vereniging en over de rol van sport in de opvoeding. Kernwoorden die voorbij komen zijn onder andere saamhorigheid, binding en 'je inzetten voor je vereniging'. Dat laatste heeft bij Coen en Annie zeker niet ontbroken, want Coen (77) was nauw betrokken bij de oprichting en heeft daarna tot de eindjaren '90 allerlei functies vervuld, variërend van coach tot voorzitter. Annie (74) verricht nog steeds hand- en spandiensten voor de BVH, al zegt ze daarover 'dat het nu wel zo'n beetje mooi is geweest'.

Tijdens het gesprek ligt een plakboek met allerlei netjes uitgeknipte krantenberichten op tafel. Uiteraard zitten daar ook de berichten bij over de oprichting van de BVH en de eerste verslagen van wedstrijden waarin Coen consequent C. Lammerts genoemd wordt, want zo ging dat 50 jaar geleden. Er wordt regelmatig naar verwezen en dan volgt weer een nieuwe anekdote over de verre reizen naar bijvoorbeeld Groningen. Of een wedstrijd in Den Bosch. Het kampioenschap van de dames waardoor er een Europees avontuur begon.

Wat al snel opvalt is de manier waarop beiden het steeds hebben over hun vereniging, maar is dat echt verwonderlijk als je er ruim 30 of inmiddels exact 50 jaar zo nauw bij betrokken bent (geweest)? Het maakt in ieder geval wel duidelijk dat Annie en Coen prototypes zijn van een generatie waarbij lid zijn van een vereniging ook betekent lid zijn van een vereniging. Dus inclusief een jarenlang lidmaatschap, er veel voor over hebben en er veel energie in willen steken. "Maar vergeet niet", nuanceert Coen, "we hadden toen ook niet zo veel keus. Je binden aan een vereniging is nu minder logisch dan toen."

Toen - dat was dus 1966, het jaar van de oprichting. Coen was in dat jaar al leerkracht lichamelijke opvoeding, zeg maar gymnastiekleraar, aan de Wethouder Oudheusdenschool aan de Leeghwaterstraat in Hoofddorp. De school (gefuseerd met wat nu het Haarlemmermeer Lyceum heet) met bijbehorend schoolplein inclusief basketballveld maken op dit moment plaats voor het nieuwbouwproject Leeghwaterkwartier, maar voor de BVH liggen daar toch echt de wortels. Het was Coen die de leerlingen zoveel mogelijk sporten wilde bijbrengen, waaronder basketball. In Lijnden had hij al een basketbalafdeling opgericht bij Gymnastiek Vereniging Lijnden, nu was het de beurt aan de lokale voetbalvereniging ETO (Eerlijk Ter Overwinning) om gevraagd te worden of de VV omgevormd kon worden tot een SV met ruimte voor meer sporten naast voetbal en handbal. Hij werd daarbij gesteund door zijn teamgenoten uit het voetbal, een sport waarin Coen uitblonk. Ko Alewijn is een naam die bij deze periode past en met wie Coen en Annie nog regelmatig contact hebben.

"Hoofddorp wordt zeker 30.000 inwoners groot, dus leden genoeg", bleek een argument waar het bestuur van de VV wel gevoelig voor was. Maar ook het idee van meer kandidaten voor bestuursfuncties, meer vrijwilligers (inclusief dames voor kantine-diensten) en het feit dat de handbaldames binnen ETO eventueel over konden stappen naar basketbal, trok de meerderheid over de streep. En zo kon de ledenvergadering haar goedkeuring geven aan het plan om de VV om te vormen tot een SV, in de praktijk een omnivereniging met voetbal, basketbal, honkbal en handbal. De officiële startdatum werd 1 juli 1966.

Belangrijke namen uit die tijd, naast die van Ko Alewijn, zijn Theo de Cock (ook gymnastiekleraar), Boudewijn Maat, Leo van de Riet, Ron van Dijk, Leo Overbeek, Wil Gorthuis, Alie Emmelkamp, Ida Stroosnijder en Ineke Blijleven. Ze staan allemaal in het rijk geïllustreerde jubileumboek waarin ook de namen staan van de diverse locaties waar de BVH speelde en trainde: de grote zaal van het Krelagehuis aan de Leidsevaart in Haarlem, de Kennemersporthal in Haarlem, de Fanny Blankers Koenhal in Hoofddorp en nu dus het Sportcomplex Willem-Alexander, kortweg SKWA.

"Leuk, leuk, leuk", vat Annie al die decennia samen, terwijl Coen het 'een stuk uit je leven' noemt. "Maar dan wel een waar je veel voor terug hebt gekregen"' voegt hij er meteen aan toe. "Noem het voldoening", zegt Annie vervolgens, "het idee dat je iets bijdroeg." Nu is het Coen die aanvult. "De pedagogische omgeving van het sporten is net zo belangrijk als de prestaties. Denk aan samenwerken en afspraken nakomen. Je ergens voor inzetten en het ontwikkelen van doorzettingsvermogen, maar ook kunnen omgaan met verlies."

50 jaar BVH, ze kijken er met plezier op terug en gaan zeker feestvieren. En ze hopen veel oude bekenden te zien. "Het is onze vereniging", aldus Coen, "en een vereniging die ons leven heeft bepaald. Met dank aan velen - laten we dat niet vergeten."

Voor meer informatie over 50 jaar BVH, inclusief het feestprogramma, zie wwwbvhoofddorp.nl.