Column Peter Voskuil: Symboolpolitiek

Een doorbraak in de internationale politiek: de Nederlandse vlag krijgt voortaan een vaste plek in onze raadzaal. Eindelijk is duidelijk aan welke kant Haarlemmermeer staat. Zullen ze in Afghanistan van opkijken. Met veel vlagvertoon (excuses voor de uitdrukking) heeft de politieke partij Forza! dit onlangs voor elkaar weten te krijgen. Er hing al een Nederlandse driekleur voor het raadhuis, maar nu komt er ook eindelijk eentje ìn het raadhuis. Forza! laat hiermee echt zien dat het vaderlandslievender is dan wie dan ook in de polder. Gefeliciteerd! Toch een paar klein vraagjes: wat is het nut hiervan eigenlijk? Wat bereik je hier nou mee, buiten dan nutteloze verspilling van gemeenschapsgeld en kostbare vergadertijd waarin ook echte problemen opgelost hadden kunnen worden?

Maar, wat zit ik nou te zeuren? Laten wij de vlag van Forza! omarmen als gedenkteken voor de volkomen achterhaalde manier waarop populistische partijen begin deze eeuw politiek probeerden te voeren. Want zo heerlijk kan symboolpolitiek zijn: de vlag kan uit, omdat de vlag uit kan.