• Sven van der Vlugt Fotografie

VOSKUIL: Steunfonds

Het handige van een goed lokaal nieuwsblad is dat daarin columnisten staan die de gemeenschap geld kunnen besparen. Neem bijvoorbeeld het onderzoek naar steun voor lokale media dat de gemeente vorige week aankondigde; politici maken zich zorgen over het verdwijnen van objectieve lokale journalistiek. Maanden en maanden worden nu uitgetrokken voor dit onderzoek. Maar waarom? Ik ben zelf een kwart eeuw in de Haarlemmermeerse journalistiek actief, voor alle mogelijke titels. Eén telefoontje naar welke ervaren journalist ook in deze gemeente en je weet hoe het er voorstaat: slecht. Haarlems Dagblad heeft zich uit de polder teruggetrokken. Het Witte Weekblad is gefuseerd met deze krant. En deze krant is de enige die - zwaar tegen de afnemende advertentiestroom in - nog serieus probeert te investeren in de lokale journalistiek. Natúúrlijk moet er een lokaal mediafonds komen dat journalisten helpt zaken te blijven agenderen en controleren. Zoiets betaalt zich altijd dubbel en dwars terug. Maar doe geen lang en duur onderzoek naar wat je al weet.