• logo alzheimer cafe

    Alzheimer Nederland

Alzheimer Café HoofddorpJuridische aspecten bij dementie

28-09-2016, 19:41 | Lezersnieuws |

Datum:

dinsdag 25 oktober 2016, 19:00 tot 21:00

Locatie:

Burgemeester Pabstlaan 260, Hoofddorp
Zorgcentrum de Meerstede
Hoofddorp

Gastspreker: de heer De Boer van Notariskantoor De Boer uit Hoofddorp

Thema: Een levenstestament, een goede investering?

Als u een vorm van dementie heeft kunt u op een bepaald moment uw belangen niet meer zelf goed behartigen.

Welke zaken kunt u regelen en welke rechtsbescherming kunt u treffen als u vergeetachtig wordt?

Wie neemt uw belangen waar voor uw welzijn en gezondheid? Er kunnen dan derden benoemd worden aan wie u uw belangen kunt toevertrouwen. Wie kunnen dat zijn?

Wat is het verschil tussen bewindvoering en mentorschap?

Hoe moeten bankzaken geregeld worden en hoe kunnen familieproblemen voorkomen worden als er geen testament is?

Wie neemt het initiatief om iets te regelen en wat kun je regelen?

Wat is een levenstestament?

Wat is een volmacht?

Op al deze vragen zal notaris De Boer ingaan, want het is belangrijk om uw wensen tijdig vast te leggen en deze zaken rustig met uw partner of familie te bespreken en te regelen.

Inlichtingen:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de Alzheimer Café 's Regio Amstelland en Meerlanden tel. 06-53766851. E-mail: inlichtingenac@gmail.com