• logo alzheimer Café Hoofddorp

In gesprek met Mirjam Heems, specialist ouderengeneeskunde in het Alzheimer Café Hoofddorp

14-02-2016, 11:40 | Lezersnieuws |

Datum:

dinsdag 23 februari 2016, 19:00 tot 21:00

Locatie:

Hoofddorp

In een vraaggesprek met Mirjam Heems, specialist ouderengeneeskunde bij Amstelring, komen de volgende zaken aan de orde:

• Wat zijn de eerste klachten en symptomen van dementie, en hoe komt de arts tot een diagnose?

• Welke soorten van dementie zijn er, wat zijn precies de verschillen en over-eenkomsten en is het belangrijk om te weten welke soort dementie een patiënt heeft?

• Waaruit bestaat het behandelplan bij dementie, is dit per persoon ver¬schil-lend en wat is de meest gebruikelijke medicatie?

• Wat leveren andere behandelmogelijkheden op, zoals psychosociale be¬ge-leiding, dagbehandeling, beweging?

• Hoe ziet de toekomst er uit, zijn er middelen te verwachten die daad¬werkelijk het proces van dementie kunnen stoppen?

• Hoe kunnen patient en mantelzorger het best om gaan met de schok van de diagnose dementie?

dinsdag 23 februari 2016.

Zorgcentrum 'De Meerstede', Burgemeester Pabstaan 260, 2131 XW Hoofddorp

Aanvang 19.30 uur, einde 21.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur

Inlichtingen:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de Alzheimer Café 's Regio Amstelland en Meerlanden tel. 06-53766851.

E-mail: inlichtingenac@gmail.com

Het programma voor 2016 van het Alzheimer Café Hoofddorp kunt u hier vinden.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, jong en oud, familie, mantelzorgers, hulpverleners en overige belangstellenden. U hoeft zich niet van te voren aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.