• LOGO

    Peter Zomer

Heel Vijfhuizen Veilig

05-06-2018, 21:22 | Lezersnieuws | Peter Zomer

Datum:

woensdag 13 juni 2018, 19:30

Locatie:

Zijdewinde 3
DSOV kantine
Vijfhuizen

Het aantal woning inbraken in de regio is het laatste halfjaar toegenomen.Ook in ons dorp was er in vergelijking met vorig jaar in het eerste kwartaal sprake van een stijging in het aantal inbraken en pogingen daartoe. Wijkagent John van der Hulst merkte op dat het in een aantal gevallen de inbreker(s) ook wel relatief eenvoudig wordt gemaakt door bijv. slecht hang en sluitwerk. Dat is de reden voor de Dorpsvereniging een aantal in het dorp gevestigde bedrijven te vragen een voorlichtingsavond te organiseren, waarin Politie en bedrijven voorlichting geven over wat er feitelijk aan de hand is en wat er mogelijk is op het gebied van preventie en beveiliging. Interesse? Kom dan op Woensdag 13 Juni naar de kantine van DSOV aan de Zijdewinde. De avond begint om 20:00 uur, inloop om 19:30 uur. Om een inschatting te kunnen maken van het aantal belangstellende is het prettig als u zich tevoren aanmeldvia het mailadres: inbraakpreventie@@dorpvijfhuizen.nl.