• Silvia Benschop, de enthousiaste cursusleider

    Hum. Verbond

Humanistisch Verbond organiseert op 4, 11, 18 en 25 april cursus over ecohumanisme in de Heimanshof

12-02-2018, 14:31 | Lezersnieuws |

Datum:

woensdag 4 april 2018, 19:30 tot 22:00

Locatie:

Wieger Bruinlaan 1, Hoofddorp
De Heimanshof/de Kijkdoos
Hoofddorp

Een duurzaam leven, de zorg voor de aarde, het verminderen van de

klimaatvervuiling, we willen het allemaal. Maar

met een zuinigere auto, spaarlampen en netjes je afval scheiden ben

je er tegenwoordig niet meer. Duurzaam leven wordt steeds complexer.

Niet in de laatste plaats omdat we overspoeld worden met

informatie over het effect van ons moderne leven op het leefklimaat. Het stelt ons voor praktische keuzes zoals het nooit meer kopen van plastic

of het niet meer eten van aardbeien in de winter. Maar op basis

waarvan maken wij deze keuzes? Wat wij doen en wat wij laten, hangt

af van de waarden die wij aanhangen en hoe wij over de dingen denken.

Met de intentie een duurzaam leven te willen leiden zien we ons ook

voor vele vragen van morele en filosofische aard gesteld. Deze vragen die in de cursus aan bod komen zijn o.a.

• Duurzaamheid, wat is dat? Welke betekenis geven wij er aan?

• Hoe en op welk terrein in mijn eigen leven kan ik duurzaamheid een

rol laten spelen?

• Doe ik dit voor mijzelf of voor 'anderen en de wereld'?

• Hebben wij verantwoordelijkheid t.o.v. toekomstige generaties?

• Hebben wij verantwoordelijkheid t.o.v. mensen met wie wij geen

band hebben, bijvoorbeeld inheemse stammen in het Amazonewoud?

• Is duurzaamheid een vervelende klus of brengt het juist voldoening?

• Kan duurzaam leven ook als levenskunst beschouwd worden? Wat is

een ethisch leven?

• Is het erg dat het klimaat verandert of dat er diersoorten uitsterven?

• Hoe kan ik mij verhouden tussen mijn eigen behoeftes en een

duurzaam leven?

• Hoe bepaal ik welke behoeftes overbodige luxe zijn en welke niet?

• Is niet duurzaam leven ook een optie?

In de cursus gaan we in op de kunst van het kiezen, de omgang met

de eigen verlangens en de vraag voor wat en voor wie we allemaal

verantwoordelijk zijn. We onderzoeken hoe de keuze voor een duurzaam

leven kan bijdragen aan zingeving en we gaan op zoek naar

inspirerende voorbeelden.

In de cursus worden feiten, data en praktisch handelen gecombineerd

met het gedachtengoed van klassieke en hedendaagse denkers

zoals Peter Singer, Kate Sopher en Epicurus.

Silvia Benschop behandelt de volgende thema's in theorie en met

uitwisseling, discussie en praktische oefeningen:

Energie/brandstof

Voeding

Klimaat

Afval

Consumeren

Bevolkingsgroei

Cursusleider is Silvia Benschop. De kosten bedragen 120 euro voor niet-leden en 75 euro voor leden van het Humanistisch Verbond. Aanmelden uiterlijk 15 maart.