• meedenksessie 10 januari 2018

    Leo Tates

Meepraten en meedenken over gebiedskaart 2040 Lisserbroek

21-01-2018, 16:20 | Lezersnieuws |

Datum:

woensdag 31 januari 2018, 15:30 tot 17:30

Locatie:

Krabbescheerstraat 1, Lisserbroek
Dorpshuis De Meerkoet
Lisserbroek

Lisserbroek verdriedubbelt in de komende 20 jaar. En een vertegenwoordiging van inwoners uit Lisserbroek, een aantal woningbouwontwikkelaars en de gemeente Haarlemmermeer zijn aan de slag gegaan om dat plan uit werken. Het concept Gebiedskaart Lisserbroek 2040 is een tussenproduct in de planvorming en de dorpsraad Lisserbroek en Lisserbroek Samen Meer willen dit voorleggen aan inwoners en belangstellenden..

Alles wat de woordvoerders inbrengen, is de afgelopen jaren aangedragen door tientallen mensen uit het dorp. Dat is begonnen met de enquête over onze dromen over het toekomstige Lisserbroek en daarna hebben tientallen dorpsgenoten zich aangemeld om mee te denken. Dat zijn de mensen zoals u die ideeën aandragen en onderling combineren. In de gebiedskaart is uitgewerkt wat voor de ontwikkeling van Lisserbroek belangrijke uitgangspunten zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van voorzieningen, ontmoeting en sociale en ruimtelijke samenhang. De concept gebiedskaart verwoordt de spelregels voor de beoogde woningbouwontwikkeling. De gebiedskaart is te vinden op de website van de dorpsraad Lisserbroek www.dorpsraadlisserbroek.nl.

De groep meedenkers heeft op 10 januari kennisgenomen van en reacties gegeven op de gebiedskaart. De volgende stap is het informeren en consulteren van alle geïnteresseerden in Lisserbroek en omgeving. Dit gebeurt in twee (massale) bijeenkomsten op 31 januari 2018 om 15:30 en 20:00 in dorpshuis De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1 in Lisserbroek

Op het programma staat een presentatie over de concept gebiedskaart Lisserbroek 2040 met een doorkijk naar het vervolg in het gebied Turfspoor. De inbreng van de meedenkers wordt gepresenteerd. Daarna is het woord is aan de aanwezigen. Hierbij staan twee vragen centraal: wat mist u in de concept gebiedskaart Lisserbroek 2040? En wat is uw advies voor de verdere uitwerking van het plan? Vertegenwoordigers van de gemeente en projectontwikkelaars zijn aanwezig. En om duidelijk te zijn: het plan gaat nu over de structuur van het dorp. Dan gaat het over de ligging van de woongebieden, de positie van het dorpshart, de aanwezigheid van water en groen en de ontsluiting voor langzaam verkeer en voor auto's en over het woonmilieu en duurzaamheid. Er staan nog geen bouwtekeningen op. Het is nog niet duidelijk wanneer welke huizen worden gebouwd of voor wie.