1e Montessorischool en HappyKids starten opvang voor Peuters

09-05-2016, 15:50 | Lezersnieuws | Laatste Nieuws

Een unieke samenwerking wordt opgestart tussen de Montessori scholen en HappyKids Kinderopvang. In het najaar zal op de 1e Montessorischool in Pax opvang voor peuters worden gestart die onder leiding van HappyKids zal worden geëxploiteerd.

Kwalitatief goed onderwijs staat centraal op de Montessorischool, en dat die kwaliteit tot uiting komt blijkt wel uit het toenemende aantal kinderen op bijvoorbeeld de vestigingen in Pax en Floriande. Directeur Egbert de Jong legt uit dat de school nog verder wil professionaliseren en moderniseren en daarom kiest om te starten met het ontwikkelen van een doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen van twee tot dertien jaar. Om dit te bewerkstelligen is samenwerking gezocht met kinderopvangorganisaties. Zo is er een Programma van Eisen opgesteld om de visie van de school en kinderopvang naadloos op elkaar te laten aansluiten.

HappyKids Kinderopvang bleek de beste papieren te hebben. De professionele kinderopvangorganisatie is in staat om de doorgaande ontwikkelingslijn te borgen en biedt daarnaast nog zoveel extra mogelijkheden, zoals zwemles en baby- en buitenschoolse opvang, legt Egbert uit.

Arco Koot, directeur van HappyKids is trots op de beoogde samenwerking. "Het is een verdere stap op weg naar integrale kindcentra, waarbij we met onze dienstverlening een extra uitdagend programma kunnen samenstellen". Momenteel worden medewerkers van de kinderopvang verder geschoold in de specifieke montessori kenmerken en naar verwachting zal de peuterspeelzaal haar deuren in het najaar openen!

Meer informatie is te verkrijgen bij HappyKids (085-0110070) en de 1e Montessorischool (023-561500)