• Cruquius

    CDVP

CDVP: Alle kernen tellen mee

16-11-2018, 09:11 | Lezersnieuws | Hans

De Christen-Democratische Volkspartij (CDVP), opgericht in maart 2013, is een lokale politieke partij in de gemeente Haarlemmermeer en heeft daarom geen binding met de landelijke politiek. We kunnen ons dus zonder belemmeringen voor jou inzetten. De partij is vertegenwoordigd in de gemeenteraad met één raadszetel. Fractievoorzitter is Anneke van der Helm-Chandansingh.

Wij maken ons hard dat alle dorpen en wijken meedoen. Haarlemmermeer is, ook na de fusie, nog steeds Haarlemmermeer. Elke kern moet haar eigen identiteit kunnen hebben of houden.

Onze gemeente is uniek te noemen in haar grote verscheidenheid aan dorpen en kernen. Zeker na de herindeling met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Dit betekent dat de wensen per dorp of kern erg verschillend zijn. Wij houden hier rekening mee en stemmen ons beleid hier graag op af.

Kleine kernen hebben te maken met vergrijzing, krimp en afname van voorzieningen. De gemeenschap draait vaak op de bovengemiddelde inzet van vrijwilligers. Zo ontstaan er allerlei bewonersinitiatieven op het gebied van welzijn en zorg.

Gemeenschappelijk doel is dat familie, vrienden en dorpsgenoten langer en prettig blijven wonen in het dorp. Wij willen blijven investeren in aantrekkelijke dorpen en wijken. Voor de leefbaarheid moeten basisscholen, zorgvoorzieningen en winkelcentra behouden blijven en leegstand worden aangepakt. Wij willen dat tussen de kernen het openbaar vervoer goed op orde is. Wij maken ons hard dat alle dorpen en wijken meedoen!

Dit gaan we doen

- Intensief contact houden vanuit de gemeente met dorpsraden en belangenverenigingen.
- Behoud en bevorderen van cruciale voorzieningen om zodoende de leefbaarheid te bevorderen.
- Bereikbaarheid van de kleine kernen behouden en waar mogelijk verbeteren, met name voor ouderen.
- Behoud van basisscholen in kleine kernen.
- Aandacht voor jongeren en jonge gezinnen die willen wonen in e´e´n van onze kleine kernen en daar de huisvesting op aanpassen.
- Behoud van de landelijke dorpsidentiteit.
- Wijk-of dorpsraden moeten kunnen beschikken over budgetten waarmee zij zelf invulling kunnen geven aan het bevorderen van de leefbaarheid in hun omgeving.