• Pinautomaat

    Eigen foto

Definitieve sluiting geldautomaat Rabobank aan de D'Yserinckweg in Vijfhuizen

08-08-2017, 12:10 | Lezersnieuws | Rabobank Regio Schiphol

Sinds 2016 neemt het aantal plofkraken op geldautomaten van de Rabobank toe. Ook Rabobank Regio Schiphol heeft hiermee te maken gehad. Voor de bank én voor de gemeenschap een ingrijpende gebeurtenis. Plofkraken vinden steeds meer plaats met behulp van (zware) explosieven (voorheen met gas). Naast de schade aan automaten en de waarderuimte zien we door het gebruik van vaste explosieven de schade aan de omgeving sterk stijgen. De grootste zorg zit in het toegenomen risico op persoonlijk letsel.

De geldautomaat aan de D'Yserinckweg in Vijfhuizen is, na de poging tot plofkraak in april dit jaar, buiten werking. Vanuit veiligheidsoogpunt heeft de directie van Rabobank Regio Schiphol onlangs besloten deze geldautomaat te sluiten. Bij de beoordeling hebben we gekeken naar de constructie en vooral ook oog gehad voor de veiligheid van omwonenden.

We streven naar een zo goed mogelijke verhouding tussen de beschikbaarheid van contant geld en de bestrijding van criminaliteit voor de veiligheid van uw omgeving. Op dit moment onderzoeken wij dan ook alle mogelijkheden en opties in Vijfhuizen om onze klanten te kunnen bedienen.