• Het onmogelijke toch mogelijk maken

    GroenLinks

Duurzaamheid in Haarlemmermeer, laten we daar nú werk van maken!

09-11-2018, 15:26 | Lezersnieuws | GroenLinks

Het onmogelijke toch mogelijk maken. Dat is een pioniers-eigenschap die al vanaf het allereerste begin in Haarlemmermeer tot de verbeelding spreekt. Als het dus érgens mogelijk is om de energietransitie tot een succes te maken, dan is het wel in Haarlemmermeer. Waar wachten we dan nog op?

Het Klimaatakkoord van Parijs is bijna 3 jaar oud. Ondertussen wordt de noodzaak om de daar gemaakte afspraken écht na te komen steeds duidelijker. De wereld is nu al bijna 1 graad warmer dan voor het industriële tijdperk.

Uit een recent gepubliceerd IPCC-rapport blijkt dat onorthodoxe maatregelen noodzakelijk zijn. De Nederlandse staat wordt zelfs via een gerechtelijk bevel gedwongen om zich meer in te spannen dan tot nu toe gebeurde om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Juist wij moeten vooroplopen

GroenLinks Haarlemmermeer ziet daarin voor onze gemeente een voortrekkersrol. Juist onze gemeente, met zijn bedrijvigheid, met al die betrokken inwoners, met de bouwambities die we voor de komende jaren hebben, moet de ambitie hebben om hierin helemaal voorop te lopen. Het Haarlemmermeers Energieakkoord moet een akkoord worden dat van ons allemaal is, dus ook van inwoners. 

Energie is duur, en wordt alleen maar duurder

Ja, verduurzamen kost geld. Woningen isoleren, zonnepanelen aanschaffen en andere duurzame maatregelen treffen; het is zeker niet gratis. De andere kant is dat je met verduurzamen ook geld bespáárt. Iedereen die zonnepanelen op zijn dak heeft zal dat beamen. 

Kijk dus naar het totaalplaatje, financieel én maatschappelijk! GroenLinks is ook een partij die staat voor solidariteit. Dat betekent in dit geval dat we willen dat duurzame maatregelen ook bereikbaar moeten zijn voor mensen met een kleine beurs.

Volop nieuwe kansen

De energietransitie vraagt ook om nieuwe kennis. En ook dat biedt kansen, bijvoorbeeld voor de technische sector. Nu al is er in deze sector een tekort van 15.000 vakmensen. GroenLinks wil daarom dat er in onze gemeente een opleiding komt tot ‘monteur energietransitie’. Het zou een geweldige kans zijn voor onze jongeren om hier in onze gemeente zo’n opleiding met veel toekomstperspectief te volgen. 

Haarlemmermeer staat bekend om zijn pioniersgeest, die we ooit gezamenlijk hebben gebruikt om het water te bestrijden en een nieuwe, welvarende gemeente op te bouwen. Laten we die innovatieve geest vasthouden om ervoor te zorgen dat we ook een duurzame toekomst tegemoet kunnen zien.