• Duurzame Dagbesteding op bezoek bij de Meerlanden

Duurzame Dagbesteding op bezoek bij de Meerlanden

09-03-2016, 15:21 | Lezersnieuws | Mara van Limbeek

Bezoekers van Amstelring Dagbesteding locatie Floriande hebben genoten van een rondleiding bij Afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden. Deze 'duurzame dagbesteders' werden donderdag 3 maart hartelijk ontvangen door het afvalverwerkingsbedrijf in Rijssenhout. Gehesen in oranje vestjes kregen de bezoekers een rondleiding door het bedrijf. De wandeling leidden langs de pomp, het Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) waarmee Groengas opgewekt wordt, de vergistingsinstallatie, de geweldige grote bulldozers en het bonte en witte glas. Men kreeg bij tal van verschillende afval containers uitleg over de waardevolle grondstoffen en de duurzame verwerking van 'Meerlanden'.

De dagbestedingsgroep in Floriande is een zeer actieve en productieve groep. Tijdens de dagelijkse wandeling deinst men er niet voor terug om, onder het mom van troeptrimmen, met een door de Meerlanden beschikbaar gestelde grijper het zwerfafval op te ruimen, om zo in beweging te blijven en een steentje bij te dragen aan een schoner leefmilieu. Ook op andere fronten houdt deze groep zich bezig met duurzaamheid en leefbaarheid. Zo wordt er met Ons Tweede Thuis samengewerkt in een moestuinproject en met Paswerk wordt er gewerkt aan het uitpakken en sorteren van artikelen en het demonteren en recyclen van computers. Van hieruit is de interesse voor de werkzaamheden van Meerlanden ontstaan, waarop een stagiair deze rondleiding heeft georganiseerd.

Amstelring Dagbesteding organiseert activiteiten in de ruimste zin van het woord voor mensen met lichamelijke- en/of geheugenproblemen. Dit zijn veelal ouderen, maar bijvoorbeeld ook jonge mensen met dementie, Parkinson of CVA. Deze activiteiten worden georganiseerd vanuit het Huis van de Buurt Floriande.