GroenLinks is niet tevreden met de antwoorden van het college op de vragen over de mogelijke verhuizing van museum Crash '40-'45 uit het fo

13-10-2018, 12:47 | Lezersnieuws | Piet

De gemeente wil het fort leeg maken om er een nieuwe huurder voor te zoeken die het fort in zijn geheel gaat beheren. Het museum moet verhuizen maar waarheen? Het museum wil helemaal niet verhuizen.

In het fort is al sinds 2008 het museum Crash 40-45 gehuisvest. Dit prachtige door vrijwilligers beheerde museum heeft een schat aan unieke verhalen, voorwerpen, wrakdelen, modellen en zelfs een reconstructie van een heuse Spitfire. Het museum is wereldwijd bekend om zijn expertise en is zelfs betrokken bij opgravingen van neergestorte gevechtsvliegtuigen.

De gemeente wil het fort leeg maken om er een nieuwe huurder voor te zoeken die het fort in zijn geheel gaat beheren. Het museum moet verhuizen maar waarheen? Het museum wil helemaal niet verhuizen. Naar aanleiding van berichten in de media en naar aanleiding van het inspreken tijdens een raadsvergadering van een betrokken vrijwilliger van het museum heeft GroenLinks schriftelijke vragen gesteld. De antwoorden van het college van burgemeester en wethouders waren op zijn zachts gezegd onvoldoende.

Raadslid Piet Schouten: “Het fort past als een jas om het museum. Het is een perfecte locatie om het museum te huisvesten. Daarnaast zijn er nog voldoende leegstaande ruimtes om er andere huurders bij te zoeken zoals bijvoorbeeld horeca. Er is ook een Bed & Breakfast mogelijk. Wie zou er niet in een echt fort willen overnachten?”

Er is in opdracht van de gemeente een onderzoek uitgevoerd door Stichting Boei, een gerenommeerd bureau met als missie "Het ontsluiten van Nederlands erfgoed voor burgers en het ontsluiten en doorgeven van haar verhalen aan navolgende generaties in Nederland door middel van restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed, met oog voor authenticiteit, duurzaamheid, kwaliteit en innovatie.” Stichting Boei geeft aan in zijn conclusie en aanbevelingen dat het zowel inhoudelijk als financieel de voorkeur heeft om het museum in het fort te blijven huisvesten.

Piet Schouten zegt verder: “De argumenten om het museum te laten verhuizen zijn wat GroenLinks betreft flinterdun. Het lijkt alsof economische motieven hier een grote rol spelen. In een van de antwoorden zegt het college dat “een pand zonder zittende huurder altijd aantrekkelijker is dan wanneer er nog een huurder in het pand zit”. Tja, dan weet ik genoeg.”

Zie de vragen op de website groenlinkshaarlemmermeer.nl