In Haarlemmermeer slapen er geen kinderen op straat.

22-05-2018, 09:54 | Lezersnieuws | HAP

Lokale politieke partij HAP maakt zich grote zorgen over de toename van het aantal mensen dat (dreigend) thuis- of dakloos is. Raadslid Sophie van de Meeberg: “tot de politiek wenden zich steeds vaker mensen die vastlopen bij de gemeente als het gaat om (dreigende) dak- of thuisloosheid. MeerWaarde signaleert een enorme toename van deze problematiek, het MeerTeam kan niet iedereen helpen. Sinds 2017 is er in Hoofddorp op verschillende locaties opvang geregeld voor spoedzoekers en statushouders en op de Fanny Blankers Koenlaan een midstayaccomodatie waar eenoudergezinnen met kinderen max. 2 jaar kunnen verblijven. Dit zijn mensen die volgens onze verordening niet voor een urgentieverklaring in aanmerking komen en dreigend dakloos zijn”. Van de Meeberg: “ook is er een kleine groep mensen die wél voor een urgentieverklaring in aanmerking komt en die ook krijgt, maar die niet direct een sociale huurwoning kunnen betrekken omdat die simpelweg niet direct voorhanden zijn. In de periode tussen thuis- of dakloosheid en het kunnen betrekken van een sociale huurwoning, is er vaak een probleem met het inschrijfadres. In theorie worden deze mensen doorverwezen naar de maatschappelijke opvang. In de praktijk worden mensen die zich melden aan het loket in Haarlemmermeer verwezen naar Haarlem waar vervolgens het BCT in Haarlem weer terugverwijst naar Haarlemmermeer. Voor veel mensen onduidelijk en onbegrijpelijk”.

Op het moment dat iemand niet staat ingeschreven op een adres in de gemeente, is er geen recht op toeslagen en ben je feitelijk geen inwoner van Haarlemmermeer. Als je een uitkering ontvangt, kan de gemeente je helpen met een postadres, maar wanneer je een baan hebt, moet je dat zelf oplossen”. Een onwenselijke situatie, aldus Van de Meeberg, die graag zou zien dat de gemeente zorgt voor een opvanglocatie waar deze mensen tijdelijk, tot het beschikbaar komen van een sociale huurwoning, kunnen verblijven. 

Het heeft geresulteerd in een motie, die wordt ingediend op 24 mei. HAP is van mening dat de gemeente zorg moet dragen voor deze groep mensen die wel al een urgentieverklaring hebben ontvangen, maar waar nog geen sociale huurwoning voor beschikbaar is. Hoe dat er precies uit moet gaan zien, is nog de vraag. Van de Meeberg: “het verzoek aan het college is, om te onderzoeken in wat voor woonvorm dat het beste kan. Wat ons betreft heeft het college 2 maanden de tijd om met een voorstel naar de raad te komen”.