Lokale politieke partij HAP blij met raadssessie over biomassainstallatie ‘De Nieuwe Liede’

21-05-2019, 10:44 | Lezersnieuws | hap

Komende donderdag 23 mei houdt de gemeenteraad op initiatief van HAP een raadssessie over de bouw van biomassainstallatie ‘De Nieuwe Liede’.

Raadslid Nikkie Elfers is blij dat de raad op korte termijn over dit onderwerp en de energietransitie spreekt. Elfers: ”HAP wil dat er sneller en doeltreffender regie wordt genomen op thema’s die de maatschappelijke gemoederen bezighouden. Klimaat, milieu en energietransitie staan overal hoog op de agenda. Maar de diversiteit aan kennis en meningen over nut en noodzaak nemen harder toe dan bomen kunnen groeien om biomassainstallatie te laten roken.”

Met betrekking tot de bouw van biomassainstallatie ‘De Nieuwe Liede’ wil HAP weten waarom bewoners niet vooraf zijn betrokken en geïnformeerd. Elfers: “ Hoe komt het dat aanvragen van deze complexe en gevoelige aard niet eerst getoetst worden op de maatschappelijke impact? Bewoners hebben via de pers vernomen van de bouw van deze biomassainstallatie en worden hierdoor overvallen. Daardoor ontstaat onrust, onvrede en weerstand die voorkomen had kunnen worden.”

“We zien regionaal een trend ontstaan en het lijkt wel of elke buurgemeente een biomassainstallatie wil gaan bouwen.” Dat klinkt onschuldig aldus Elfers, maar HAP vraagt zich af of er in regionaal verband niet langs elkaar heen wordt gewerkt. Overstijgende thema’s zoals energietransitie kennen geen gemeentegrenzen. Wat ons betreft gaat het daarom donderdag ook over de vraag: hoe snel kunnen wij komen met een startnotitie als basis voor een visie op de energietransitie?

Elfers: ‘HAP vindt het hoog tijd dat wij afspraken maken om de rol en het proces van de gemeente in de energietransitie in te kleuren. De gemeente moet dit beter gaan regisseren en managen om zo te komen tot duidelijke en transparante afspraken voor alle betrokkenen en belanghebbenden.  Zo wordt voorkomen dat inwoners opnieuw onaangenaam verrast worden.