• Overhandiging door groep 8 en de Rabobank

    Klavertje vier

Succesvolle kerst inzamelactie Klavertje vier voor de voedselbank

22-12-2017, 11:20 | Lezersnieuws | Gerdien Knikker

Basisschool Klavertje vier heeft in de week voor de kerstvakantie aandacht gevraagd voor het belangrijke en dankbare werk dat de Voedselbank Haarlemmermeer verricht door samen met de kinderen in alle 32 groepen producten in te zamelen.

De voedselbank heeft daarnaast in de bovenbouw groepen 6 tot en met 8 voorlichting gegeven over het werk van de voedselbank en is samen met de kinderen in gesprek gegaan over armoede onder kinderen.

Op donderdagmiddag werd het resultaat van de inzamelactie door kinderen uit groep 8 overhandigd aan voorzitter Hans de Bats en kon hij maar liefst 29 volle kratten in de bus meenemen naar het depot van de Voedselbank.

Als klap op de vuurpijl kwam ook de Rabobank langs met een cheque van maar liefst 750,- euro. Een hele gulle gift waar de Voedselbank erg blij mee was. Met deze inkomsten kunnen zij de kosten voor benzine en onderhoud van de bus dekken.

Als kerstcommissie kijken we dan ook terug op een hele geslaagde actie waar onze hele school en de ouders een steentje aan hebben kunnen bijdragen!