• MKB Haarlemmermer-Schiphol

    MKB Haarlemmermeer-Schiphol

Tempo-Team en MKB Haarlemmermeer-Schiphol gaan samenwerken

19-09-2016, 16:11 | Lezersnieuws | MKB Haarlemmermeer-Schiphol

Tempo-Team is toegetreden tot de geassocieerde leden van MKB Haarlemmermeer-Schiphol, dé belangenvereniging voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) uit de Polder. Daarmee vult MKB Haarlemmermeer-Schiphol een geassocieerde bestuurszetel in die kennis en knowhow over het dossier arbeidsmarkt en onderwijs met zich meebrengt.

Langgekoesterde wens

Met het verbinden van Tempo-Team aan de vereniging MKB Haarlemmermeer-Schiphol vervult voorzitter Paul Kok een langgekoesterde wens om onder andere extra invulling te geven aan de kennis en kunde over de arbeidsmarkt binnen het bestuur en de totale vereniging. Kok: "Ook de gemeente is al een tijd zoekende hoe de verbinding te verbeteren tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs, waar men vroeger dit trachten te doen via het Lokaal Platform Arbeidsmarkt & Onderwijs (LPAO) gaat men nu dit invullen via de Alliantie Arbeidsmarkt en Onderwijs welke haar kick-off eind oktober zal kennen. "Wij waren vanaf den beginne zeer actief binnen het LPAO en hebben altijd gepleit om dit uit te breiden met branchevertegenwoordigers en ondernemers voor een deel is dit gelukt". "Nu binnen de nieuw te vormen Alliantie zullen wij ook de kennis en kunde vanuit Tempo-Team kunnen vertalen welke direct van toegevoegde waarde is voor het MKB", besluit Kok.

MKB Haarlemmermeer-Schiphol

MKB Haarlemmermeer-Schiphol zet zich voor en door ondernemers in voor een gezond ondernemersklimaat in de Polder. Met de jarenlange ervaring biedt de lobbyorganisatie van Kok expertise, kennis en een toegankelijk netwerk. In samenwerking met haar partners, vanaf heden dus ook met Tempo-Team, organiseert de vereniging diverse bijeenkomsten waarbij op ondernemersvraagstukken wordt gefocust. MKB Haarlemmermeer-Schiphol bundelt de krachten vanuit het midden- en kleinbedrijf en is dè belangenbehartiger voor de regio ondernemend Haarlemmermeer-Schiphol.

Gezamenlijk doel: bijdragen aan het succes van bedrijven en hun medewerkers

We zijn ervan overtuigd dat Tempo-Team de komende jaren een nog belangrijkere rol gaat spelen bij het vinden van flexibiliteitversterkende HR-oplossingen. MKB Haarlemmermeer-Schiphol en Tempo-Team hebben gezamenlijk als een van de doelen: bijdragen aan het succes van bedrijven en hun medewerkers.