Klimaatimpact bedrijfsrestaurant blinde vlek bij bedrijven

05-12-2019, 16:39 | Lezersnieuws | Jennifer

Aankomende week is de klimaattop in Madrid met als doel concrete stappen te zetten richting het behalen van het Akkoord van Parijs. Op het gebied van voedsel, dat tot 30 procent van de uitgestoten broeikasgassen veroorzaakt, is er nog veel te winnen. Voor de eerste keer is de klimaatimpact van restaurants van vier grote Nederlandse bedrijfscateraars structureel doorgemeten. Voor de impact meting van het eten wordt onder andere gelet op productie, transport en seizoen. De hiervoor ontwikkelde Impact Tool meet per (bedrijfs)restaurant de totale klimaatimpact en de impact per bezoeker. Daarnaast laat de tool zien hoe deze scores zich verhouden tot de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Uit de metingen van de door  GiantLeaps ontworpen tool bleek dat er nog een lange weg te gaan is voordat cateraars en bedrijfsrestaurants de doelstellingen van het Parijse akkoord voor 2030 en 2050 halen. Vanaf 2020 kunnen nieuwe restaurants zich aanmelden om hun klimaatimpact te laten doormeten en verminderen.

GiantLeaps
Toen Heerema drie jaar geleden nog werkte als corporate trainee kwam ze in aanraking met de milieu-impact van voedsel. De omvang van deze impact en het gebrek aan aandacht hiervoor schokten haar. Om haar onvrede om te zetten in een oplossing, startte ze GiantLeaps, met het doel om klimaatvriendelijk eten de standaard te maken. Dit doel wordt nagestreefd door de impact van eten op een cijfermatige manier inzichtelijk te maken. Daarnaast maakt GiantLeaps als kennispartner samen met (semi)publieke en private organisaties, chefs en cateraars de vertaalslag naar verduurzaming door te laten zien hoe de klimaatimpact van eten verminderd kan worden.