• voedsel

    stockfoto

Onderzoek: Duurzame cateraars en bedrijfsrestaurants halen Parijse klimaatdoelen nog niet

05-12-2019, 16:58 | Lezersnieuws | Jennifer

Aankomende week is de klimaattop in Madrid met als doel concrete stappen te zetten richting het behalen van het Akkoord van Parijs. Op het gebied van voedsel, dat tot 30 procent van de uitgestoten broeikasgassen veroorzaakt, is er nog veel te winnen. Voor de eerste keer is de klimaatimpact van restaurants van vier grote Nederlandse bedrijfscateraars structureel doorgemeten. Voor de impact meting van het eten wordt onder andere gelet op productie, transport en seizoen. De hiervoor ontwikkelde Impact Tool meet per (bedrijfs)restaurant de totale klimaatimpact en de impact per bezoeker. Daarnaast laat de tool zien hoe deze scores zich verhouden tot de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Uit de metingen van de door  GiantLeaps ontworpen tool bleek dat er nog een lange weg te gaan is voordat cateraars en bedrijfsrestaurants de doelstellingen van het Parijse akkoord voor 2030 en 2050 halen. Vanaf 2020 kunnen nieuwe restaurants zich aanmelden om hun klimaatimpact te laten doormeten en verminderen.

Voedsel zorgt voor 30 procent van de milieubelasting

Voedsel is het onderwerp waarmee ieder individu de grootste impact op het klimaat heeft. Uit onderzoek bleek dat de wereldwijde voedselindustrie tot wel 30 procent van de uitgestoten broeikasgassen veroorzaakt. De impact van een bedrijfsrestaurant kan per fte al snel oplopen tot 1 ton CO2 per jaar. Afgelopen zomer is de klimaatimpact doorgemeten bij locaties van vier cateraars: Hutten, We Canteen, Hof Catering en ISS. Allen hebben aangegeven actief aan de slag te gaan om hun impact op het klimaat verder in kaart te brengen en te verminderen. Volgens Laura Heerema, oprichter van GiantLeaps, wordt er veel gevraagd van cateraars: “De cateraar zit in een lastig pakket; vanuit de klant wordt geëist dat er duurzaam eten wordt geserveerd, maar tegelijkertijd zitten we nog erg vast in eetgewoontes die niet duurzaam zijn en mag een cateraar niet zomaar het assortiment omgooien zonder dat ze kunnen aantonen dat dit beter is voor het klimaat.”  Stijn Slegers van cateraar We Canteen zegt hierover: “Klimaat is een actueel en belangrijk onderwerp voor ons, daarnaast merken we ook dat de markt er om vraagt. Dankzij het gedetailleerde dashboard van de Impact Tool krijgen we inzicht in waar we staan en welke kansen er zijn om te verbeteren.”