• Rouwkamer Vijfhuizen

    PR Uitvaartzorg De Meer

Opbaarruimte in Vijfhuizen 1 jaar in gebruik

07-11-2019, 11:20 | Lezersnieuws | Jaap

Waar tot een jaar geleden Vijfhuizenaren, als na een overlijden de opbaring thuis niet gewenst was, overgebracht moesten naar een uitvaartcentrum buiten het dorp, is het inmiddels alweer een jaar mogelijk om na een overlijden de dagen tot de uitvaart binnen het dorp te verblijven.

Jacco van der Laarse & Jaap van der Maarl van Uitvaartzorg De Meer zijn dankbaar voor de mogelijkheid tot opbaren in Vijfhuizen en voor het gestelde vertrouwen wat zij de afgelopen drie en een half jaar dat hun uitvaartonderneming bestaat al hebben gekregen. De onlangs behaalde positieve voordacht van de onafhankelijke Stichting Keurmerk Uitvaartzorg onderstreept de werkwijze van ‘de jongens van de Meer’.

Opbaarruimte Uitvaartzorg De Meer, Vijfhuizerweg 969 Vijfhuizen

(In De Poterne achter de Verbondskerk). www.uitvaartzorgdemeer.nl – info@uitvaartzorgdemeer.nl