• Ton Dijkstra

Aanpak ICT-beveiliging gemeente ligt op koers

HOOFDDORP De gemeenteraad is goed te spreken over het plan van aanpak voor een betere beveiliging van digitale gegevens bij de gemeente. Dat bleek donderdagavond tijdens een debat in de gemeenteraad.

Eerder dit jaar verscheen er onrustbarend rapport van de rekenkamercommissie dat de beveiliging van de soms vertrouwelijke gegevens van inwoners en ondernemers ernstig te wensen overlaat. Met andere woorden: de ICT-beveiliging is zo lek als een mandje.

De politiek schrok zich een hoedje en maande het college hier snel iets aan te doen. Wethouder Tom Horn van Bedrijfsvoering zegde toe nog voor de zomer met een plan van aanpak te komen.

Dat plan lag donderdag ter tafel om te bespreken. De fracties waren in grote lijnen tevreden over de aanpak. CDA-raadslid Herman Koning toonde zich aangenaam verrast dat er in zo'n korte tijd zo'n gedegen plan kon worden geproduceerd. "Met mijn 45 jaar ervaring bij deze gemeente had ik dat niet verwacht."

Het beveiligen van digitale informatie gaat wel een paar centen kosten. Dit jaar al ruim 150.000 euro en vanaf volgend jaar elk jaar rond de vier ton. Het college wil die bedragen in de komende voorjaarsrapportage opnemen.

GroenLinks-raadslid Els Berk verbaasde zich erover dat die uitgaven niet eerder in de gemeentebegroting zijn meegenomen. Wethouder Horn gaf als reactie dat niet moet worden gesuggereerd dat er nooit geld is uitgegeven aan ICT-beveiliging. "Alleen is het nu aanzienlijk meer, omdat we opeens vijf stappen harder moeten lopen."

In het plan van aanpak wordt ruimschoots aandacht besteed aan de ambtelijke organisatie bewust maken van het gevaar van het lekken van data. Je kunt nog zo'n hoge muur bouwen rond je vertrouwelijke digitale informatie, als er een ambtenaar een denkbeeldige deur open laat staan, bestaat het risico dat er alsnog misbruik wordt gemaakt van geheime gegevens.

De gemeenteraad praat begin volgend jaar opnieuw over de ICT-beveiliging en bekijkt dan of de nu gestarte aanpak het gewenste effect heeft gehad.