• Redactie

Aanpak van dagelijkse files bij Hillegommerbrug

HOOFDDORP De gemeenten Hillegom en Haarlemmermeer hebben samen maatregelen afgekondigd om de dagelijkse verkeersdruk bij de Hillegommerbrug te bestrijden. Als de acties succesvol zijn, volgen er later ook maatregelen bij de bruggen naar Bennebroek en Lisse. Dat heeft verkeerswethouder Derk Reneman dinsdag gezegd tegen de regionale en lokale pers. De maatregelen gaan na de zomervakantie in.

De verkeerssituatie in met name Beinsdorp en Zwaanshoek is in de spits vrijwel elke dag rampzalig. Daarom zijn maatregelen hard nodig. Hillegom en Haarlemmermeer hebben allereerst besloten om een vrachtwagenverbod in te stellen met uitzondering van bestemmingsverkeer.

Volgens wethouder Reneman is het de bedoeling dat deze maatregel nauwkeurig wordt gecontroleerd. Er wordt straks geteld hoeveel vrachtwagens er gebruik maken van de brug. Als dat er niet aanzienlijk minder zijn dan nu dan wordt overwogen om een ontheffingsregeling in het leven te roepen.

Daarnaast willen de gemeente de route via de Hillegommerbrug onaantrekkelijk maken voor het doorgaand verkeer door automobilisten uit Hillegom korter groen licht te geven dan nu het geval is. De opzet is dat ze dan eerder de N207 of N208 nemen om naar hun werk te gaan. Als de maatregel tot onaanvaardbare lange files leidt in Hillegom wordt deze versoepeld, zo is de bedoeling. Ook de verkeerslichten bij de brug anders ingesteld. Dat heeft onder meer tot gevolg dat bussen langer groen krijgen.

Wethouder Reneman benadrukte dat het om tijdelijke maatregelen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de veelbesproken Duinpolderweg soelaas gaat bieden voor alle verkeersdrukte in de regio. Besluiten over de aanleg van die weg worden echter telkens weer uitgesteld.