• Redactie

Aantal woninginbraken enorm gestegen

HOOFDDORP Het aantal woninginbraken in Haarlemmermeer is in de eerste vier maanden van dit jaar enorm gestegen. Vorige maand was er zelfs sprake van een verdubbeling: in 2016 waren er in april nog 23 inbraken, dit jaar was dat aantal gestegen tot 47. Burgemeester Theo Weterings heeft het slechte nieuws dinsdag bekendgemaakt tijdens het wekelijkse persuurtje.

Volgens burgemeester Weterings is er geen duidelijke verklaring voor de plotselinge stijging. "Er is zeker geen sprake van een bepaald patroon. Wel is duidelijk dat het zogeheten cilindertrekken erg populair is bij inbrekers. De preventie zal daarom voor een deel op gericht zijn om dat te voorkomen."

De meeste inbraken zijn in woonwijken in vooral Hoofddorp en in mindere mate Badhoevedorp. Maar ook in andere kernen wordt meer ingebroken dan in dezelfde periode vorig jaar. Het terugdringen van het aantal woninginbraken is juist een belangrijke prioriteit van de politie en de gemeente. Het aantal inbraken bij bedrijven is ook toegenomen, maar minder explosief dan in woningen.

De politie en gemeente gaan alles op zetten om de onprettige trend een halt toe te roepen. Zo worden matrixborden ingezet om inwoners te waarschuwen tegen inbrekers. Ook komen inbraakpreventieadviseurs weer bij mensen thuis om hen tips te geven hoe zij ongewenste gasten buiten de deur kunnen houden.

De politie gaat ook een extra beroep doen op de actieve Waaks-groepen, hondeneigenaren die 's avonds tijdens het uitlaten een extra oogje in het zeil houden. Ook zijn er in de gemeente al zo'n WhatsApp-groepen actief die onderling contact hebben als er sprake is van verdachte zaken. Die groepen zijn een succes, maar dat neemt niet weg dat een groeiend gezelschap inbrekers toch gewoon hun slag kunnen slaan.

Tot slot is het de bedoeling dat er als het nodig is op de ouderwetse manier huis aan huis brieven worden verspreid om burgers erop attent te maken dat er inbrekers actief zijn in de buurt. Weterings: "We willen mensen alert maken, want zonder de hulp van onze inwoners kunnen we niet."