• Roos Koole / ANP

'Adviezen over wonen met zorg niet uitgevoerd'

HOOFDDORP Als dorps- of wijkraad kun je allerlei adviezen geven over wonen voor mensen die zorg nodig hebben maar in de uitvoeringsplannen zie je die adviezen vaak niet terug. Die klacht kwam vorige week van Albert Roos, lid van de dorpsraad in Badhoevedorp. De Badhoevedorper spuide zijn zorgen in een debat over het uitvoeringsplan wonen met zorg.

Roos gaf enkele voorbeelden van waar het volgens hem mis is gegaan. Zo heeft de dorpsraad gevraagd om begaanbare routes naar het centrum van het dorp voor mensen met een rollator. Dat punt ontbreekt echter in uitvoeringsplan van het college. Volgens Albert Roos geldt de kritiek niet alleen voor Badhoevedorp maar voor meerdere vooral kleinere kernen in de polder. 

Ook worden afritjes in Badhoevedorp vaak zo geprojecteerd dat deze voor een blokkade zorgen voor mensen met een beperking. De dorpsraadvertegenwoordiger vond dat voor Badhoevedorp extra spijtig, omdat het dorp binnenkort flink op de schop gaat na de omlegging van de A9. Dat zou een unieke kans zijn om zaken in één keer goed te regelen.

De kritiek vanuit de dorpsraad Badhoevedorp kwam daarna niet meer zo terug in het politieke debat dat volgde op het betoog van Roos. De meeste fracties waren enthousiast over het ambitieuze plan van het college om mensen met een beperking en inwoners die extra zorg nodig hebben zoveel mogelijk in hun eigen wijk of buurt te laten wonen.

Dat daar in de toekomst veel behoefte aan is, is wel duidelijk. Raadslid Michel van Dijk van Forza! rekende voor dat in 2035 twintig procent van alle inwoners in Haarlemmermeer 75 jaar of ouder is. Dan zal er dus veel behoefte zijn aan wooncomplexen waar ook zorg wordt geleverd.

Van Dijk pleitte in dat verband voor de terugkeer van de ouderwetse verzorgingshuizen, maar de rijksoverheid heeft de financiering van dit soort instellingen juist stopgezet. Ouderen moeten vooral zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, desnoods met hulp.

Wethouder Tom Horn van Zorg was blij met de steun van de raad. De uiteindelijke ambitie is dat woonwijken er voor iedereen zijn.