Akkoord over groei van Schiphol nog ver weg

HOOFDDORP - Er is nog altijd geen akkoord over de groei van het vliegverkeer op Schiphol. Volgens secretaris Weggeman van de Alderstafel doet oud-minister Hans Alders er deze week alles aan om de partijen alsnog op één lijn te krijgen.

Schiphol en KLM staan volgens goed ingevoerde bronnen lijnrecht tegenover de provincie, gemeenten en bewonersgroepen. Schiphol wil vanaf 2017 onbeperkt vier banen tegelijk gebruiken om de groei van het luchtvaart op te kunnen vangen. De tegenstanders willen niet verder gaan dan maximaal 80 keer per dag vier banen tegelijk gebruiken.

Als tegenprestatie willen de tegenstanders dat het aantal luchtreizigers tot 2030 niet verder groei dan 510.000 per jaar. De afspraak dat deze grens tot 2020 zou gelden. Oud-minister Alders, voorzitter van het overleg over de groei op Schiphol, doet een uiterste poging om een compromis uit de hoge hoed te toveren.

De deelnemende partijen aan de Alderstafel spraken elkaar vorige week urenlang over de gerezen geschillen, maar ze zijn er toen niet uitgekomen. Het is de laatste activiteit van de Alderstafel, want het is de bedoeling dat het overlegorgaan deze maand wordt vervangen door de Omgevingsraad voor Schiphol.