• Jos van Rooijen

'Alleen maar blije mensen in Badhoevedorp'

HOOFDDORP Wethouder Derk Reneman heeft bij zijn recente bezoeken aan Badhoevedorp 'alleen maar blije mensen' ontmoet. Dat zei hij donderdag in de gemeenteraad tijdens de bespreking van de voortgang van de ontwikkeling van Badhoevedorp na omlegging van de A9.

De uitlating van Reneman was een reactie op geluiden dat er nog altijd veel onvrede is onder inwoners van Badhoevedorp over hoe het nu verder moet. De wethouder zei die ontevreden dorpsbewoners nog niet zijn tegengekomen. "Ik hoor wel van mensen die me zeggen: al dat gezeur ook."

Sommige fracties wezen erop dat hun emailbox nog geregeld vol stroomt met veronruste berichten uit Badhoevedorp. "Er blijven mensen ontevreden", zo zei HAP-fractievoorzitter Johan Rip. "Dat kan natuurlijk aan die mensen zelf liggen."

Wat wethouder Reneman is de participatie bij de omlegging van de A9 heel goed verlopen. Er zijn in totaal 26 informatieve bijeenkomsten in het dorp geweest om belangstellenden bij te praten over de laatste stand van zaken. "Ik zou niet weten wat we nog meer hadden kunnen doen."

Volgens Reneman praten mensen alleen over slechte participatie als zij hun zin niet krijgen. "We blijven zaken uitleggen. Na een gesprek is er vaak wel tevredenheid."

Hoewel dus tevreden over de inspraak zei de wethouder wel dat hij het vanaf nu heel anders gaat doen. Geen participatie per deelproject meer maar een meer gerichte communicatie. VVD-raadslid Jurgen Nobel vond dat Reneman daarmee de spijker op zijn kop sloeg. Een goede participatie blijft ook de komende jaren nodig, omdat de ontwikkeling van het nieuwe Badhoevedorp pas vanaf nu gestalte krijgt.

Wethouder Reneman zei met genoegen terug te kijken op het recente Noway-festival op de oude A9, dat in totaal zo'n vierhonderd blije Badhoevedorpers heeft getrokken.

De wethouder is ook optimistisch over de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Schuilhoeve en sportpark De Veldpost. Hij hoopt daarover na de zomer voorstellen naar de gemeenteraad te sturen.