• PvdA

Amma Asante weer kandidaat Tweede Kamer

BADHOEVEDORP Op 15 maart zijn er weer verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. Onder de kandidaten van de 28 deelnemende partijen zijn ook meerdere inwoners van Haarlemmermeer. We stellen ze graag aan u voor. In deze aflevering is het de beurt aan Amma Asante uit Badhoevedorp. Zij zit nu al in de Tweede Kamer voor de PvdA en staat op de kandidatenlijst voor 15 maart.

De Badhoevedorpse werd ruim 44 jaar geleden in Ghana geboren. Zij kwam in 1976 in het kader van gezinshereniging naar Nederland. Haar vader viel onder het generaal pardon van het kabinet onder leiding van de roemruchte PvdA-premier Joop den Uyl.

Amma Asante was van 1998 tot 2006 lid van de Amsterdamse gemeenteraad. Zij ging in die perioden onder meer over wonen, economische zaken, jeugdbeleid, werkgelegenheid en diversiteit. "Mijn interesse voor de landelijke politiek nam toe doordat ik als raadslid vaak tegen landelijke wetgeving opliep, zoals inrichting van de jeugdzorg en inkomenspolitiek. Daarom besloot ik om landelijk politiek actief te worden en mij te kandideren voor de Tweede Kamer."

Na de zomer vorig jaar was het daadwerkelijk zo ver. De Badhoevedorpse werd Tweede-Kamerlid als opvolgster van een partijgenote die afscheid nam. Zij heeft het erg naar haar zin in Den Haag. "Oplossingen en voorstellen die ik hier doe treffen veel mensen in een keer. De impact is groot. In de vijf maanden dat ik er zit heb ik dingen voor elkaar weten te krijgen voor studenten. Waaronder het vergemakkelijken van de overstap van het HBO naar de universiteit. Dat is van groot belang voor studenten die laat tot bloei komen of van huis uit niet gewend zijn te studeren. Die studenten moeten vanuit het HBO beter voorbereid worden op het studeren op de universiteit."

"Vorige week heb ik nog een aantal voorstellen ingediend om de zeggenschap van de Tweede Kamer te vergroten bij plannen van Nederlandse instellingen voor het hoger onderwijs om een vestiging in het buitenland te beginnen. Ook hebben onze voorstellen er toe bijgedragen dat de rechtspositie van medewerkers, medezeggenschap en academische vrijheid gewaarborgd zijn. Ik heb mij verder ingezet om een einde te maken aan dure commerciële voorbereidingscursussen voor studies waar een numerus fixus op zit. Deze cursussen worden nu door commerciële bureaus voor honderden euro's aangeboden waardoor studenten die geen geld hebben of wiens ouders weinig geld hebben verstoten blijven. Mijn inzet was er op gericht om er voor te zorgen dat de instellingen zelf deze cursussen gratis aanbieden naar voorbeeld van de Erasmus Universiteit."

"Naast al deze voorstellen was mijn werk er ook op gericht om de politiek dichter bij mensen te brengen. Ik ben veel het land ingetrokken om te praten met studenten, docenten en medewerkers van hogescholen en instellingen. En ik ontvang dagelijks groepen in de Kamer. Dat is heerlijk om te doen. Het leert mij ook hoe kiezers tegen politici aankijken en de enorme kloof die er nog steeds is. Iedereen vertrekt steevast met de opmerking: goh nooit geweten dat politici zo hard werken. En eigenlijk zijn jullie net gewone mensen."

De PvdA staat er in de peilingen niet al te best voor. Wat is volgens u de reden van de terugval en wat kunnen jullie er nog tegen doen?

"De belangrijkste peilingen zijn de peilingen van 15 maart. Ik laat mij niet ontmoedigen. 75 procent van de kiezers weet het nog niet. Deze mensen ontmoet en spreek ik graag om het eerlijke sociale en sterke verhaal van mijn partij over te brengen en in gesprek te gaan. Er is veel ongenoegen in het land. En dat is begrijpelijk want we komen uit een economische crisis waarin veel mensen hun baan of onderneming zijn kwijtgeraakt. We hebben deelgenomen aan een kabinet met de VVD om het land uit de crisis te trekken en om de politieke stabiliteit terug te brengen. De PvdA heeft de afgelopen jaren in het kabinet haar verantwoordelijkheid genomen en de VVD helemaal niet."

"Dat dit kabinet tot het einde aan toe de rit heeft volgehouden is bijna historisch te noemen. Dat is ook te danken aan de PvdA. Helaas voelt niet iedereen dit als een succes. En dat is begrijpelijk maar ook jammer. Nu het economisch weer goed gaat, dank zij de Partij van de Arbeid, is het zaak om te zorgen dat iedereen meegeniet. We gaan investeren in meer banen, goede en betaalbare gezondheidszorg, onderwijs en vaste contracten zodat mensen meer bestaanszekerheid krijgen. Ik hoop op het vertrouwen van de kiezers voor hetgeen wel bereikt is dank zij de PvdA."

Er is in deze tijd door onder andere Wilders en Trump sprake van een enorme polarisatie in Nederland. Wat merkt u daar persoonlijk van en wat kunnen we er tegen ondernemen?

"Persoonlijk merk ik daar ook wat van. Mijn kinderen vroegen laatst aan tafel of wij Marokkaans waren. Ze waren namelijk bang omdat ze hadden gehoord dat Wilders minder Marokkanen in Nederland wilde. Ze vroegen zich af of wij moesten vluchten. Zoiets komt wel binnen als moeder. We moeten het ongenoegen wegnemen door mensen weer perspectief en bestaanszekerheid te bieden. Meer banen en de zorg betaalbaar maken. Maar ook zorgen voor voldoende betaalbare woningen."

"We moeten duidelijke spelregels met elkaar afspreken over hoe we met elkaar in dit land willen leven en optreden tegen mensen die onze samenleving kapot willen maken. We moeten meer luisteren naar elkaar en minder schreeuwen. We moeten er voor zorgen dat iedereen zich gehoord en gezien voelt. Dat betekent ook dat we uitsluiting en discriminatie hard moeten aanpakken en als politiek geen olie op het vuur moeten gooien, angst aanwakkeren en haat zaaien. We moeten het samen doen."

Ik heb begrepen dat Amsterdam bij u op nummer 1 staat. Maar staan Haarlemmermeer en Badhoevedorp daarbij dan wel op 2?

"Hahaha. Eens een Amsterdammer altijd een Amsterdammer. Maar ik woon hier weloverwogen en met veel plezier. Voor de rust, voor de ruimte en voor de hechte sociale contacten. Het is allemaal wat kleinschaliger en minder anoniem. Dat is erg fijn wanneer je kleine kinderen hebt."