Badhoevedorp: grote zorgen om leefbaarheid

BADHOEVEDORP De leefbaarheid in en rond het dorp moet verbeterd worden. Dat is wat Badhoevedorp wil en dat is dan ook de boodschap die de volle zaal nadrukkelijk meegeeft aan de dames en heren politici tijdens het politiek debat dat gisteravond is gehouden.

Karavanserai gisteravond. Elf vertegenwoordigers van evenzoveel politieke partijen achter de tafel, een volle zaal aan de andere kant. Met Jerry Helmers als gespreksleider. Hij is tevens de debat-aanjager die een aantal partijen tot harde toezeggingen weet te dwingen. Het politiek debat dat de dorpsraad heeft georganiseerd vanwege de komende Statenverkiezingen mag zich in een grote belangstelling verheugen. Er staat dan ook veel op het spel. Er zijn in het verleden beloftes gedaan die niet zijn nagekomen, maar veel meer geeft Badhoevedorp een signaal af aan de vertegenwoordigers van PvdA, Vrouwenpartij, Partij voor de Dieren, SP, D66, CU/SGP, Piratenpartij, CDA, VVD, GroenLinks en Hart voor Holland over vandaag. Over het aantasten van de leefomgeving, het irritante grondgeluid, de fijnstof, de Groene As als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Nederland, de ultrafijnstof, het afwaarderen van de Schipholweg. Het zijn nogal wat onderwerpen waar, vaak op emotionele wijze, aandacht voor wordt gevraagd. "De groenvoorziening rondom Schiphol, de landschappelijke inpassing van de omgelegde A9, er zijn de nodige groene beloftes gedaan, maar voor Badhoevedorp komt er helaas weinig van terecht. Help ons hiermee, dames en heren politici", klinkt het bijna als een wanhoopskreet.

Schiphol inpakken in het groen ter compensatie van de aanleg van de vijfde baan. Veel is er gerealiseerd, maar niet bij Badhoevedorp. Volgens het CDA zijn de onbestede gelden naar de gemeente gegaan die er nu iets anders mee wil doen dan waarvoor het geld bestemd was. "Dit is contractbreuk." GroenLinks vergeleek Schiphol met Groningen. "De ellende hier en ook daar is ontstaan doordat het landsbelang boven het regionaal belang is gesteld. Ook bij de provincie moet veel meer aandacht voor leefbaarheid komen." Nieuw beleid, vernieuwing. "Als we dat willen hebben we bestuurlijke transparantie nodig", laat de Vrouwenpartij weten met een blik op de VVD. "Deze club heeft een flink pak op de verkiezingsbroek nodig."

Dat ultrafijnstof slecht is voor de gezondheid, daar zijn alle partijen het over eens. Volgens de Partij voor de Dieren is wonen naast een snelweg net zo slecht als wonen bij Schiphol. "En daarom moet Schiphol direct stoppen met groeien." Er klinkt applaus.