• Trudy Witteman
  • Trudy Witteman
  • Trudy Witteman
  • Trudy Witteman

Badhoevedorp heeft intensief jaar achter de rug

BADHOEVEDORP De Stelling van Badhoevedorp. De groene vesting die het dorp moet beschermen tegen hedendaagse vijanden. Participatie. Een paginagroot artikel hierover verscheen op 2 maart in deze krant. Het jaar loopt ten einde. Wat is er bereikt?

De Stelling van Badhoevedorp, onderdeel van een visie op de toekomst en opgesteld door de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB). Een toekomst waarin het goed wonen is in Badhoevedorp. Ondanks Schiphol en autosnelwegen als buurman. Geen bedreigingen  waartoe destijds de Stelling van Amsterdam werd gebouwd. Het zijn de hedendaagse vijanden grondgeluid en (ultra)fijnstof waartegen de Stelling de Badhoevedorpers moet beschermen. Een beschermende groene muur met een bereikbaar, beleefbaar en toekomstbestendig landschap met aaneen gesloten groen en met voldoende wandelmogelijkheden ter compensatie van het verdwijnen van veel groen. Een unieke mogelijkheid heeft zich aangediend: de Buik. Het gebied tussen het dorp en de omgelegde A9.

Badhoevedorper Ivo Wierda die de dorpsraad ondersteunt op het gebied van groen en grondgeluid én de dorpsraad zelf hameren er al langer op het gebied ten oosten van de Sloterweg te beplanten met naaldbomen. "Ideaal om te wandelen, uitstekend geschikt voor educatie en het hele jaar door groen. En naaldbos absorbeert en breekt geluid uitstekend." Het zou de dorpsraad een feestje waard zijn als de eerste den geplant gaat worden, maar alle inspanningen ten spijt blijft het oorverdovend stil. "Hoe krijgen we toch in hemelsnaam de zaak in beweging. Op een uitzondering na zwijgen de Haarlemmermeerse politieke partijen als het graf ", verzucht Wierda. "Moeilijk hoeft het niet te zijn. De gronden in de buik zijn eigendom van SADC, de projectontwikkelaar van Schiphol waar Haarlemmermeer mede-eigenaar van is en Rijkswaterstaat moet nog zes hectare groen compenseren. Dat kan toch mooi daar?" Hij vraagt zich hardop af of er wellicht andere belangen spelen. Of de grond soms gereserveerd moet blijven voor uitbreiding van Schiphol.

 

PROBLEEM Dat de gemeente niet met twee handen op één Buik zit terwijl een groot deel van het Wandelbos is gekapt, de taluds van de oude A9 in hoog tempo worden ontdaan van de beplanting en de geluidsschermen waardoor ook het noorden van het dorp te maken krijgt met grondgeluid, frustreert in Badhoevedorp. "Het schiet maar niet op", is VDB-voorzitter Anne Marie Kamevaar verre van blij. "Het grote probleem is dat er in Haarlemmermeer twee stromingen op het gebied van groen zijn. Een daarvan vindt dat naaldbomen niet thuishoren in de polder. Een polder die er vol mee staat notabene. Wat je ook uitlegt en hoe je ook verwijst naar berichten van diezelfde gemeente dat je je eigen kerstboom, groot geworden in de polderklei, kunt komen omzagen dan betekent het belang van innovatie, want zo moet je die naaldbomen zien, voor een duurzame leefomgeving kennelijk niet genoeg. En dat terwijl een duurzame leefomgeving door de wethouders onderkend wordt."

De Stelling is ontstaan tijdens het Groenste Idee, een plan voor een groene en duurzame invulling van de oude A9 voor de tijd tussen de sloop en de definitieve bebouwing. "Het plan heette niet voor niets A9 verbindt, want we wilden zorgen dat zoveel mogelijk inwoners daarbij betrokken zouden zijn. Tegelijkertijd wilden we zorgen dat het zo groen mogelijk was omdat er heel veel groen uit het dorp verdwijnt. Groen dat maar beperkt en pas veel later terugkomt", gaat Kamevaar terug naar het begin. "Maar niet zomaar groen invullen. We wilden gebruiksgroen én we wilden experimenteren met landschappelijke inrichting met als voorbeeld een bos van naaldbomen. En daadwerkelijk onderzoeken wat het effect op grondgeluid zou zijn. Het hele talud van de A9 gaat tenslotte weg. Ondanks de zeshonderd stemmen hebben we het Groenste Idee niet gewonnen, maar duurzaamheidswethouder John Nederstigt vond het interessant genoeg om te kijken of het idee voor het pauzelandschap waarvan de kosten zijn geraamd op 60.000 euro, binnen zijn begroting toch uitgevoerd kon worden. We zijn in blijde verwachting hoeveel geld we krijgen."

BUURTPARKEN De dorpsraad ging niet met de armen over elkaar zitten wachten. Niet alleen de tijdelijke vergroening van de oude A9, maar van het hele dorp een parkdorp maken met verbindende groene wandelroutes, zo was de gedachte. Het Rondje Badhoevedorp. "Want dat ontbreekt hier. Officieel hebben we ook buurtparken, maar eigenlijk zijn dat plekken die nog geen park, maar gewoon veldjes zijn. We zijn blij dat de gemeenteraad heeft vastgesteld dat buurtparken ontwikkeld moeten worden. Te denken valt aan het Einsteinpark of het Papegaaienpark." Er kwam een nog groter plan, kijkt Kamevaar terug. "Dat was de Stelling. Wat daarin staat is: maak alles groen wat kan en zet overal waar dat kan groen bij, maar doe dat met een bepaalde blik, zorg dat groen zo zorgvuldig mogelijk gebruikt wordt. Al van te voren waren we daarmee bij de wethouders Nederstigt, Elzakalai en Reneman geweest en alle drie stonden ze er positief tegenover."

 

TOEKOMSTVISIE Samen met de ondernemers is VDB bezig met een toekomstvisie voor het Badhoevedorp na de A9. "Uiteraard willen we dat graag samen met de gemeente doen, maar de gemeente vindt dat niet nodig omdat er al genoeg pilots zijn", is Kamevaar nog steeds verbaasd. "Lisserbroek is ook met een toekomstvisie bezig en daar maken ze gebruik van een subsidieregeling waar ook andere kernen gebruik van kunnen maken. Wij hebben die subsidie niet aangevraagd, maar dat zou toch niet het verschil moeten zijn? Dus eigenlijk weet je dan niet waarom wel of niet, of wat je dan zou moeten doen om wel voor samenwerking in aanmerking te komen. In die subsidieregeling staat als beoordeling alleen maar dat je met de afdeling participatie moet praten en uiteraard willen wij dat ook wel."

 

KOEKOEKSKLOKPARTICIPATIE Plannen en initiatieven van mensen die knokken voor hun dorp, zijn er dus genoeg. Maar dan. Volgens Kamevaar is de gemeente als organisatie nog steeds niet ingesteld op omgaan met initiatieven van bewoners. "Er is geen sprake van wederkerigheid en dat terwijl burgers en dorpsraden als ervaringsdeskundigen heel goed weten hoe hun wijk of dorp moet worden ingericht. Participatie kan heel innovatief zijn. De gemeente moet durven loslaten. Zoals het nu gaat voelen mensen zich onvoldoende serieus genomen en is het niet zo vreemd dat zij na verloop van tijd gedesillusioneerd afhaken." De dorpsraad van Badhoevedorp hecht veel waarde aan goede participatie. Met een haal- én een brengplicht. En is dan ook blij met het participatie-onderzoek van de gemeente dat blinde vlekken zichtbaar maakt. In de lijst met mogelijke gezichten van participatie ontbreekt een heel belangrijk gezicht, betoogde Kamevaar afgelopen donderdag tijdens de raadsessie over het onderzoek. "Het belangrijke gezicht 'mensen in staat stellen om zelf keuze te maken over hun eigen leefomgeving' staat er niet bij."

Haar drie wensen voor 2018 maakte ze ook kenbaar. "Stop met koekoeksklokparticipatie. Dat is naar buiten komen om van alles op te halen, met de oogst weer naar binnen vertrekken om na verloop van tijd iets naar buiten te brengen waarbij het een wel en het ander niet blijkt te zijn opgenomen. Met geen andere uitleg dan dat er keuzes moesten worden gemaakt en niet iedereen zijn zin kan krijgen." En haar tweede wens: "Leg toch eindelijk het ei van het beoordelingskader voor maatschappelijke initiatieven waar nu al meer dan een jaar op gebroed wordt. Dan weten burgers en burgerinitatieven waar ze aan toe zijn." Haar derde was tevens een uitnodiging: "Kom vooral kijken in Badhoevedorp hoe we vanaf 15 januari samen met het Kaj Munk College, in samenwerking met Beheer en gefaciliteerd door Duurzaamheid met bewoners gezamenlijk de openbare ruimte vergroenen."

Het mag duidelijk zijn: ook in 2018 zal de dorpsraad van Badhoevedorp zich niet vervelen.