Bennebroekerweg in Zwaanshoek krijgt ander aanzicht

HOOFDDORP Door wegversmallingen en fraaie groene bomen langs de kant krijgt de Bennebroekerweg in Zwaanshoek volgend jaar een totaal ander aanzicht. Volgens wethouder Derk Reneman van Verkeer en Vervoer is er in Zwaanshoek veel steun voor de plannen.

Dorpsbewoners klaagden al langer over overlast van met name het vrachtverkeer op de Bennebroekerweg. Vrachtwagens die over de drempels in het dorp rijden, zouden voor veel overlast zorgen. Het is de bedoeling dat de drempels worden weggehaald. "Daarmee komen we ook tegemoet aan een wens van de gemeenteraad", aldus wethouder Reneman.

Volgens Reneman heeft de gemeente onder meer via internet gepeild wat de inwoners van Zwaanshoek precies wilden met de Bennebroekerweg. De meningen waren aanvankelijk nogal verdeeld. Sommige Zwaanshoekers wilden wil maatregelen nemen tegen de overlast, anderen juist niet.

Reneman is enthousiast over het compromis dat deze week ook de goedkeuring heeft gekregen van het college van burgemeester en wethouders. Het nieuwe ontwerp van de weg is wel wat duurder dan het oorspronkelijke. De herinrichting van de Bennebroekerweg gaat 840.000 euro kosten. Dat is ruim 150.000 euro meer dan het bedrag waarmee in het Deltaplan Bereikbaarheid rekening mee werd gehouden.