• Redactie

Besluit over onteigening Concourslaan weer uitgesteld

HOOFDDORP De gemeenteraad heeft donderdagavond het debat over onteigening van twee panden aan de Concourslaan in Hoofddorp opnieuw uitgesteld. De reden is dat een dag voor de raadsvergadering nog een groot aantal vertrouwelijke stukken naar de raad zijn gestuurd. Een meerderheid vond het zorgvuldiger om eerst die documenten goed te bestuderen voordat er een besluit wordt genomen.

Het bespreking van de kwestie is nu vermoedelijk op donderdag 1 februari. Een meerderheid van de raad oordeelde donderdag dat die discussie het beste achter gesloten deuren kan worden gehouden, omdat er allerlei cijfers ter sprake komen die beter niet in de openbaarheid kunnen komen. Sommige partijen menen echter dat een deel van het debat wel openbaar moet zijn.

De gemeenteraad besloot om vijf insprekers over het onderwerp wel aan het woord te laten. Uit die bijdragen kwam geen vrolijk beeld naar voren. Winkelierster Petra Huydink van de Tuinweg vertelde dat zij en haar man zijn bedreigd door de advocaat van Kennemerland Beheer die een ontwerp heeft gemaakt voor nieuwbouw in het gebied. De ondernemers werden gedwongen akkoord te gaan met de plannen. "Ze zouden ons anders kapot maken, omdat ze toch veel groter zijn dan wij", aldus de winkelierster.

Twee winkeliers van de Concourslaan hebben tot dusverre geweigerd akkoord te gaan met het nieuwbouwplan. Ze zeggen een eigen plan te hebben dat prima in het geldende bestemmingsplan past. Vertegenwoordigers van die ondernemers zeiden donderdag geen bezwaar te hebben met nader overleg met ontwikkelaar Square Garden, de rechtsopvolger van Kennemerland Beheer.

Het college van burgemeester en wethouders koerst vooralsnog nog op onteigening van de twee panden. Dat ingrijpende besluit is gebaseerd op afspraken tussen ontwikkelaar Kennemerland Beheer en toenmalig wethouder Michel Bezuijen. Die heeft volgens een brief toegezegd dat de gemeente zal meewerken aan onteigenen als ondernemers niet willen meewerken aan nieuwbouw.

Meerdere insprekers benadrukten donderdag dat onteigening een slechte zaak zou zijn. De betrokken ondernemers deden een beroep op de gemeenteraad om voor nieuw overleg te gaan.

Sonja Olthuis van de stichting Ondernemersfonds Hoofddorp-Centrum riep de politiek op toch vooral haast te maken met de herinrichting van de Concourslaan en Tuinweg. Zij wees erop dat winkeliers al zo lang wachten op een fikse opknapbeurt voor dit deel van het winkelcentrum.