• import

Besluit over onteigening winkels Concourslaan weer uitgesteld

HOOFDDORP De gemeenteraad heeft donderdag opnieuw geen besluit genomen over de voorgenomen onteigening van de winkelpanden Concourslaan 53-55 in het centrum van Hoofddorp. Ook een raadssessie over hetzelfde onderwerp werd tot een nadere datum uitgesteld.

De reden voor het nieuwe uitstel is volgens een brief van het college van B en W dat de eigenaren van de twee panden, ondernemers Khemai en Bakker, een omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor hun eigen bouwplan. De gemeente moet daar eerst een beslissing over nemen voordat er over een eventuele onteigening kan worden besloten.

Het uitstel van besluitvorming is de zoveelste vertraging in een langslepende kwestie in met name de Concourslaan en Tuinweg. Zoals eerder gemeld heeft ontwikkelaar Kennemerland Beheer een plan om dit deel van het winkelcentrum te vernieuwen. Khemai en Bakker willen hun panden echter niet verkopen en hebben een eigen nieuwbouwplan ingediend.

De gemeenteraad stelde eerder besluitvorming uit om de beide ondernemers en de projectontwikkelaar de kans te geven er samen uit te komen. Die onderhandelingen lopen nog steeds. Volgens de laatste informatie is de ontwikkelaar bereid het plan van Khemai en Bakker op te nemen in het totale renovatieplan, maar is er voor Khemai geen plek in het vernieuwde project.