Bestuursleden huurdersvereniging kijken uit naar opvolgers

HAARLEMMERMEER Het begon ooit als vriendenclub, maar inmiddels vertegenwoordigt Vereniging Huurders Haarlemmermeer (VHH) de belangen van alle huurders in de gemeente Haarlemmermeer. Drie bestuursleden nemen in april afscheid van 'hun VHH'. Er is nog geen opvolging gevonden.

De vereniging ontstond uit een fusie van Stichting Huurders Belangen Haarlemmermeer met de Bewoners Contact Raad van Woningbouw Vereniging Haarlemmermeer. Bij diverse renovaties is de vereniging de schakel tussen verhuurder en huurder. Theo Vermeij, Aris Verbeek en Okkie van der Vliet hebben de leeftijd van 75 jaar bereikt en treden tijdens de algemene ledenvergadering af.

Vermeij is sinds de oprichting (1996) bij VHH betrokken en vindt het mooi geweest. Voorzitter Van der Vliet is sinds 2009 betrokken bij de huurdersbelangenvereniging. Een paradepaardje voor hem is de succesvolle renovatie van Graan voor Visch 16000, waarbij gedateerde woningen gerenoveerd werden tot duurzame woningen. Verbeek is nu vicevoorzitter en is sinds 2012 bestuurlid. Verbeek is als gebiedsvertegenwoordiger gestart en is nu als vicevoorzitter betrokken in de vorming van het beleid op regionaal niveau.

Voorzitter Van der Vliet geeft aan dat met de Woningwet 2015 de huurders meer macht hebben gekregen. "We zijn volwaardige gesprekspartner met gemeente Haarlemmermeer en Ymere." De bestuursleden hebben nog geen kandidaten gevonden voor hun opvolging. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via info@vhh2000.nl.