• Bewoners willen hoe dan ook een vrij liggend fietspad langs de Spieringweg.

    Jan Aukes

Bewoners Cruquius luiden noodklok bij raad over Spieringweg

CRUQUIUS Bewoonster Anja Monster uit Cruquius heeft vorige week bij de gemeenteraad de noodklok geluid voor de verkeerssituatie op de Spieringweg als de nieuwe wijk Wickevoort er wordt gebouwd. Volgens de bewoonster dreigt de raad zich in de luren te laten leggen door een verkeersonderzoek dat niet deugt.

Anja Monster herinnerde de gemeenteraad eraan dat zij ruim een jaar geleden twee moties heeft aangenomen, waarin een onderzoek naar een vrij liggend fietspad wordt ondersteund en daarnaast voor een veilige afwikkeling van het verkeer wordt gepleit. De nieuwe woonwijk Wickevoort zorgt namelijk voor extra veel verkeer.

NIET JUIST De bewoonster vond dat het verkeersonderzoek dat nadien is uitgevoerd niet juist is uitgevoerd. Er is volgens haar helemaal niet op de Spieringweg zelf geteld, maar op de kruising van de N201 (Kruisweg) en de Spieringweg. Daarnaast zou het model uit een eerder onderzoek zijn gekopieerd. "Neemt de raad genoegen met zo'n onderzoek?", zo wilde Monster weten. Zij sprak over een misleidend spel. "Ik heb alle vertrouwen in de politiek verloren."

Raadsfracties wezen de bewoonster erop dat er nog geen besluiten zijn genomen over de verkeerssituatie in Cruquius, omdat het wachten is op een discussie over de komst van de grote bouwmarkt Bauhaus. Pas dan worden er knopen doorgehakt over wat er op de kruising van de Spieringweg moet gebeuren.

BEZWAREN Wethouder Marja Ruigrok van Verkeer en Vervoer zegde toe binnenkort naar Cruquius te komen om met eigen ogen te zien wat hun bezwaren zijn. Cok de Ruijter van de dorpsvereniging in Vijfhuizen drong eveneens aan op extra verkeersmaatregelen als Wickevoort straks wordt gebouwd. Vijfhuizen is bang voor veel extra verkeer, omdat automobilisten makkelijker via dit dorp kunnen rijden dan via de Kruisweg. "Er is een forse toename van het woon-werkverkeer", aldus De Ruijter. "We hebben er alle begrip voor dat er meer huizen moeten worden gebouwd in de gemeente, maar sta dan ook stil bij de gevolgen."Cok de Ruijter had ook forse kritiek op het verkeersonderzoek naar de situatie op de Spieringweg.

Frits Verhagen