Bijna vier ton aan uitkeringsfraude opgespoord

Frits Verhagen

HOOFDDORP De gemeente heeft vorig jaar zo'n 360.000 euro aan uitkeringen teruggevorderd van inwoners die zich schuldig maakten aan fraude. Dat blijkt uit een overzicht van de sociale recherche.

Tegelijk is in 2016 bijna 365.000 euro bespaard op uitkeringsbedragen van inwoners die hun uitkering ten onrechte ontvingen. Die uitkering wordt direct stopgezet en de gemeente stelt ook alles in het werk om in deze gevallen het gefraudeerde bedrag terug te krijgen. In de meeste gevallen is dat dus gelukt.

De drie sociaal rechercheurs van de gemeente hebben vorig jaar 62 meldingen van fraude onderzocht. Daarbij ging het om meldingen over het verzwijgen van het samenwonen met een partner, inkomsten uit zwart werk, verzwegen vermogen, inkomsten uit hennepteelt en het opgeven van een vals woonadres.

Wethouder Ap Reinders van Sociale Zaken is blij met de resultaten. "Er zijn omstandigheden dat iemand niet of minder kan werken. Daarvoor hebben we een sociaal vangnet, de bijstand. We zijn er verantwoordelijk voor dat de schaarse middelen die we hiervoor hebben ten goede komen aan diegenen die daar recht op hebben. En dat betekent dus ook dat we misbruik aanpakken."

De sociaal rechercheurs onderzoeken meldingen van zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie.

Ook anonieme tips van inwoners worden onderzocht. De meldingen vorig jaar gingen vooral over niet vermeld samenwonen, woonfraude en zwartwerken.

De gemeente wil vaker individueel contact met uitkeringsgerechtigden. Ap Reinders: "Zo kunnen we tijdig veranderingen in de uitkeringssituatie signaleren en kunnen we de uitkering zo nodig aanpassen. Al onze cliënten hebben daarom een vaste casemanager gekregen, een vast aanspreekpunt. Er is namelijk lang niet altijd sprake van opzet en met deze heronderzoeken kunnen we dus vergissingen met grote gevolgen voorkomen."

Onderzoek naar mogelijke uitkeringsfraude kost tijd, maar de praktijk toont aan dat ten onrechte betaalde uitkeringen met succes teruggevorderd kunnen worden. Wethouder Reinders: "We hebben de afgelopen jaren bij een aantal onderzoeken vermogen in de vorm van tegoeden op de bankrekening en goederen in beslag genomen en op deze wijze onze vorderingen geïncasseerd."

"Bovendien is het zo dat als we fraude ontdekken de uitkering wordt stopgezet", vervolgt Reinders. "We accepteren niet dat iemand fraudeert en treden daar gepast en kordaat tegen op. Daarmee bereiken we dat sociale voorzieningen terechtkomen bij inwoners die daar ook recht op hebben en ondersteuning van ons nodig hebben. We laten iemand die fraudeert daar niet mee wegkomen."