• PR

Boekhandel Stevens krijgt VVV locatie

HAARLEMMERMEER Bezoekers kunnen eind maart weer bij een VVV terecht in Haarlemmermeer. Het is de bedoeling dat de VVV binnenkort open gaat bij Boekhandel Stevens in Hoofddorp.

In Haarlemmermeer komen jaarlijks meer dan 1 miljoen unieke bezoekers. De meeste komen vanuit Amsterdam of uit de nabije omgeving van Amsterdam. Vanuit citymarketingoogpunt vindt de gemeente het belangrijk om voor deze doelgroep een fysiek punt in te richten. De VVV is in Nederland het bekendste Tourist Point voor bezoekers en om die reden is er gekozen voor een samenwerking met hen.

SAMENWERKING Haarlemmermeer is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam en werkt op citymarketing- en toeristisch vlak veel samen met Amsterdam Marketing. Zo ook bij de keuze van een VVV locatie. Uiteindelijk is er gekozen voor Hoofddorp, als meest centrale kern van Haarlemmermeer met de beste (winkel)voorzieningen. Daarnaast is Hoofddorp uitstekend bereikbaar via zowel het OV, de auto als de fiets vanuit de verschillende hotels in de nabije omgeving.

Ondernemers in Hoofddorp-Centrum zijn gevraagd zich aan te melden als VVV locatie. In combinatie met het huidige winkelaanbod. Hier hebben drie ondernemers op gereageerd: Foto Gans, de bibliotheek in het Cultuurgebouw en Boekhandel Stevens.

Boekhandel Stevens sprong er echt uit als beoogde locatie. "De winkel heeft een grote etalage, is het best zichtbaar, is alle dagen open, heeft voldoende ruimte en een groot deel van het benodigd assortiment is reeds aanwezig. Positief in deze is vooral de aanwezigheid van gastheerschapsproducten in de vorm van onder andere het Haarlemmermeer servies en sap van De Olmenhorst. De medewerkers zijn gastvrij en welwillend om toeristische kennis tot zich te nemen en uit te breiden," aldus Amsterdam Marketing.