• Locatie Kromme Spieringweg. Het gebied blijft voorlopig nog afgesloten.

    Trudy Witteman

Boseilanden snel weer open

HOOFDDORP Soms lijkt het alsof er rond de nieuwe hoogspanningsverbinding niets gebeurt. Het is slechts schijn. In opdracht van Tennet is de aannemer druk bezig met het herstellen van het gebied.

De eerste 12 kilometer, waarvan één kilometer onder het Noordzeekanaal, van de nieuwe verbinding is in bedrijf. Het is het stuk tussen Beverwijk en het nieuwe transformatorstation bij bedrijventerrein De Liede, ten noorden van Vijfhuizen. Hier verdwijnt zowel de 150 kV- als de 380 kV-verbinding onder de grond. Een eis van Schiphol vanwege de nabijgelegen Polderbaan. Bij Park Vijfhuizen komen de beide verbindingen boven de grond en worden via wintrackmasten verder geleid. De kabels kruisen dus ondergronds de Kromme Spieringweg. Hoge hekken, bergen grond. Op het eerste gezicht geen toonbeeld van bedrijvigheid. Maar schijn bedriegt. "Er vinden afrondende werkzaamheden plaats. Ook door de regionale netbeheerder. Niet dagelijks en wellicht minder zichtbaar voor de omgeving. Komend najaar wordt het gebied hersteld, de hekken blijven dus nog staan", legt persvoorlichter Annemarie Slingenberg uit.

Volgen we de verbinding dan komen we in recreatiegebied De Groene Weelde terecht. De gronden daar zijn deels al hersteld. Wat er geplant zal worden varieert van locatie tot locatie. Dat kan variëren van struiken en struweel-aanplant nabij Park Vijfhuizen en het planten van bomen bij de parkeerplaats van de Expo. De zone onder en nabij de hoogspanningsverbinding wordt omgevormd tot grasland en deels struiken. De plannen zijn nog niet definitief. Tennet is hierover nog in gesprek met Recreatieschap Spaarnwoude, de beheerder van het gebied.

Direct voorbij de Kruisweg begint het gebied Boseilanden. Vanwege de nabij gelegen woonwijk Floriande en de recreatieve functie van het gebied liggen de kabels ook hier onder de grond. De hekken zijn nog dicht, maar niet meer voor lang. Er wordt hard gewerkt en de verwachting is dat eind juni Boseilanden weer open gaat voor recreanten. Inclusief de beide fietsbruggen over de Drie Merenweg. Uit veiligheidsoverwegingen en duidelijkheid naar de omgeving toe is ervoor gekozen het gebied in zijn geheel af te sluiten én weer open te stellen. Begin juni kan er nóg een feestje gevierd worden. Dan wordt de eerste van de hoogspanningsmasten die door Floriande lopen - ze hebben wel wat weg van Eiffeltorentjes - verwijderd. Vanaf de Bennebroekerweg gaan de kabels weer bovengronds verder. Om de verbinding te kunnen aanleggen heeft er in het gebied, IJtochtzone genaamd, een ware kaalslag plaatsgevonden. Een triest gezicht. Ook dat is slechts tijdelijk, verzekert Slingenberg. "Samen met de gemeente en Staatsbosbeheer hebben we voor het gebied een mooi inrichtingsplan gemaakt. Er komt meer beplanting terug dan dat er eerst stond." De oude hoogspanningsverbinding staat hier op een aantal plekken de nieuw te bouwen masten in de weg en moet verdwijnen. De stroomvoorziening in het gebied komt niet in gevaar.