Bouw 3500 woningen in Hoofddorp-Zuid stap dichterbij

HOOFDDORP De bouw van in totaal 3500 woningen in de zuidrand van Hoofddorp is deze week een stap dichterbij gekomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de voorlopige essentiekaart voor het gebied vastgesteld, waarin de verschillende nieuwbouwprojecten globaal zijn ingevuld.

Wethouder Tom Horn van Wonen heeft de plannen voor het gebied dinsdag gepresenteerd tijdens het wekelijkse gesprek met de pers. Volgens hem wordt Hoofddorp-Zuid gekenmerkt door een groen en waterrijk leefmilieu.

Van de 3500 woningen in het gebied zijn er overigens inmiddels al zo'n 400 gebouwd. Die staan in het Tudorpark en het Nassaupark. Beide parken blijken erg populair om te wonen. De verdere invulling van het gebied gaat naar verwachting zo'n tien jaar duren.

Behalve in de parken komen er straks ook nieuwe huizen op delen van bedrijventerrein De President. Door de leegstand daar is besloten om deze voor woningbouw te bestemmen. Wethouder Horn zei dinsdag niet bang te zijn straks weer grond te kort te komen voor bedrijven die zich in Haarlemmermeer willen vestigen. "We hebben nog mogelijkheden genoeg aan bedrijventerreinen. Bovendien is de vraag naar nieuwe woningen nu dringender."

Voortbordurend op De President krijgt het gebied een Lincolnpark en Rooseveltpark. Het meest zuidelijke deel gaat Victoriapark heten. In het uiterste puntje is een Chinees hotel gepland. Verder komt langs de Hoofdweg een project van 120 woningen op de grond van een particuliere eigenaar.

Volgens wethouder Horn wordt de gebruikelijke verdeling van woningen toegepast in de nieuwbouw. Dat wil zeggen 30 procent sociale huurwoninge, 10 procent derde segment en 60 procent vrije sector. Dat betekent concreet dat er zo'n 1000 sociale huurwoningen bij komen. "Dat is een mooie toevoeging aan ons woningarsenaal", aldus wethouder Horn.