• Trudy Witteman

Bouw dorpshuis eindelijk begonnen

ZWANENBURG Eindelijk de eerste paal. Gebiedsmanager Jarno Kamperhuis slaat dan ook de spijker op de kop als hij het heeft over 'een feestelijk moment'.

Het is maandag 19 november 2018. De klok staat op 13.56 uur. Na een lange periode van voorbereiden en planologische procedures valt met een heldere klap het antieke heiblok op de (symbolische) eerste paal voor de nieuwe ontmoetingsplek waar het duodorp Zwanenburg-Halfweg met smart op wacht. Een historisch moment.

Het is een select gezelschap dat aan de touwen van de historische hei-installatie staat. Bernt Schneiders, voorzitter van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) dat 8,2 miljoen beschikbaar stelde voor het nieuwe Hart van Zwanenburg. De wethouders Marjolein Steffens en Adam Elzakalai van Haarlemmermeer die eveneens voor een substantiële bijdrage zorgt. Piet van Schaik namens de Olm. Dorpsraadvoorzitter Peter Vreeswijk en Anouk, Jessi, Kayleigh en Tigran van de nabijgelegen basisschool De Kameleon. Blijdschap en trots. Twee woorden die op de ijzig koude bouwplaats het meest worden gehoord. De massaal opgekomen Zwanenburgers en Halfweggers echter hebben het niet koud. Zij warmen zich aan de gedachte dat de nieuwjaarsreceptie van 2020 in het nieuwe dorpshuis kan plaatsvinden.

Het is een lang en intensief traject geweest. De route naar de eerste paal heeft vol kuilen en gaten gezeten. Procedurefouten en bezwaarmakers – tot aan de Raad van State toe – hebben voor aanzienlijke vertraging gezorgd. Alleen daarom al spreekt wethouder Steffens van 'een bijzonder project'. "Het is voor alle partijen, inclusief de inwoners van beide dorpen, een project van lange adem geweest. Van volharding ook om een sporthal in plaats van een sportzaal binnen te halen. Het wordt een fraaie en multifunctionele ontmoetingsplek die de verbondenheid in de twee dorpen zal versterken."

Tien jaar geleden, hij woonde nog in Zwanenburg, hoorde wethouder Elzakalai al het goede nieuws. "Wat gaaf, we krijgen een nieuw dorpshuis zei ik tegen iedereen die het horen wilde. Nu is het eindelijk zover dat de voor de gemeenschap zo belangrijke plek om samen te komen, gebouwd gaat worden. Het resultaat is de maat en dat is de eerste paal. Ik ben er ontzettend trots op. De bewoners verdienen hun nieuwe dorpshuis ten volle."

Alles is begonnen met het leefbaarheidsonderzoek dat de dorpsraad op initiatief van Eef Haverkort heeft uitgevoerd, laat Peter Vreeswijk weten. "Daar kwam uit naar voren dat er grote behoefte was aan een centrale ontmoetingsplek in het dorp. En die komt er nu. Alleen is het zo jammer dat het liefst tien jaar heeft moeten duren. Laten we volle kracht vooruit gaan. Namens de dorpsraad bedank ik SLS en de gemeente voor het geld en de bewoners van Halfweg en Zwanenburg voor hun betrokkenheid."

Als het dorpshuis klaar is wordt de Olm gesloopt en op die plek de Lidl gebouwd. De huidige Lidl wordt dorpsplein. Dan is het eind 2021.