• Eigen foto

Breed protest tegen bouw van Hyde Park

HOOFDDORP Omwonenden hebben donderdagavond in de gemeenteraad een breed protest laten horen tegen de bouw van Hyde Park, een grote woonwijk op de plek van bedrijvenpark Beukenhorst-West in Hoofddorp. Diverse insprekers spraken van een 'megalomaan' project dat liever vandaag dan morgen naar de prullenmand moet worden verwezen.

Enkele tientallen omwonenden waren naar het raadhuis gekomen om hun mening te laten horen. Ze applaudiseerden als er weer een anti-verhaal klonk in de raadzaal. Voorzitter Sophie van de Meeberg zei dat applaus niet op prijs werd gesteld, maar daar hadden de bewoners geen boodschap aan.

De tegenstanders van de plannen voor Hyde Park kregen de gemeenteraad niet aan hun kant. Hoewel er hier en daar kritische kanttekeningen werden geplaatst, waren de meeste partijen goed te spreken over de nieuwe wijk. De fracties zijn vooral erg blij met de 800 sociale huurwoningen die er zijn gepland.

In Hyde Park zijn 3500 tot 4000 nieuwe woningen gepland, voor een belangrijk deel hoogbouw. De critici uit de omgeving zijn vooral tegen de massale bouw. Volgens hen verandert het karakter van het gebied drastisch. Inspreker Peter Kiel heeft uitgerekend dat er in Hyde Park meer woningen komen dan in Pax en Graan voor Visch samen.

Omwonende Margret Bodegom stelde dat inwoners van het centrum in de maling worden genomen. Tijdens de inspraak voor het project Hoofddorp Centraal is eerst een heel andere maquette getoond van Beukenhorst-West met hier en daar bebouwing en oktober vorig jaar verscheen er een nieuwe met 'zeer grote woonkolossen', aldus Bodegom.

"De wethouders hebben voor het grote geld gekozen. Dit project hoort niet thuis in Hoofddorp." De vrouw vroeg de raad de plannen terug te draaien. Zo niet, dan nemen de omwonenden juridische stappen.

Wethouder Adam Elzakalai zei dat het college absoluut niet doof of blind is voor de protesten uit de omgeving van Beukenhorst, maar dat er ook een grote behoefte is om in Haarlemmermeer te wonen. Hij noemde Hyde Park een 'heel erg aantrekkelijk woongebied'.

Zijn collega Marjolein Steffens-van de Water noemde het project 'een verrassing van de markt'. De projectontwikkelaar blijkt lege kantoren in het gebied te hebben opgekocht met het doel om er uiteindelijk een nieuwe woonwijk te realiseren. Dat is voor velen als een verrassing gekomen.

Steffens zei graag in gesprek te blijven met omwonenden, maar dan niet over de hoogte van de nieuwbouw of over het aantal woningen dat er gaat komen. Zij stelde dat de gemeente niet alleen rekening wil houden met de omwonenden maar zeker ook met de eigenaar en met mensen die op zoek zijn naar een woning.

Voor sommige tegenstanders van Hyde Park was dat de druppel die de emmer deed overlopen. Zij verlieten demonstratief de raadzaal. "Allemaal leugens", liet een omwonende nog fijntjes weten.

De gemeenteraad is nog wel verdeeld over de vraag of het college de procedure voor Hyde Park zelf mag regelen of dat de politiek nog een vinger in de pap houdt. De meningen zijn zo'n beetje verdeeld. Wethouder Elzakalai zei dat de bouw langer gaat duren als de raad tegen dit voorstel stemt. De gemeenteraad stemt volgende week over het bouwplan.