• Maria Buren (l) en Anne-Ruth Leenman van de buurtvereniging met achter zich de locatie van de houtcentrale.

    Trudy Witteman

Buurt Nieuwebrug vreest komst biomassacentrale

NIEUWEBRUG Buurtbewoners van Nieuwebrug en de Liede maken zich grote zorgen over de komst van de biomassacentrale op bedrijventerrein De Liede en hebben de GGD gevraagd onderzoek te doen naar de gevolgen voor hun gezondheid.

In een brief aan het college en de gemeenteraad heeft de buurtvereniging bezwaar gemaakt tegen de komst van deze centrale en gevraagd het omgevingsonderzoek te ondersteunen en de bouw van de bio-energiecentrale pas van start te laten gaan nadat de resultaten bekend zijn.

OVERBELAST "Het is de zoveelste opeenstapeling van milieuvervuilende voorzieningen in een omgeving die al zwaar overbelast is door verkeer door de lucht (onder de Polderbaan), op de weg (omsloten door A9, A5en A4) en door de ligging van industrieterreinen voor laagwaardige industrie. Bewoners maken zich dan ook grote zorgen over mogelijke negatieve gezondheidseffecten, zoals verslechtering van de luchtkwaliteit, geluidhinder en stankoverlast van de bio-energiecentrale en het bijbehorende vrachtverkeer."

Volgens de buurtvereniging zijn meer argumenten om de ontwikkeling rond de bio-energiecentrale stil te leggen. "Onderzoek wijst uit dat zo'n centrale op houtsnippers gestookt niet duurzaam is, want de te verstoken hoeveelheid snoeiafval is niet lokaal voorhanden en moet waarschijnlijk grotendeels geïmporteerd worden van elders. De bio-energiecentrale draagt daarom niet bij aan het behalen van de klimaatdoelen."

OPVALLEND De buurtvereniging noemt het opvallend hoe de bio-energiecentrales momenteel als paddenstoelen uit de grond lijken te schieten. "Er is dan ook veel geld aan te verdienen door de hoge subsidiebijdragen vanuit het Rijk. Hier wordt door ondernemend Nederland gretig van geprofiteerd. Dit doet vermoeden dat de enorme opkomst van deze centrales vooral financieel gedreven is en weinig te maken heeft met een visie op duurzaamheid en klimaatverbetering." De buurtvereniging wil van het college en de raad weten 'welke visie zij hebben op de vraagstukken van de klimaatverandering, energietransitie en duurzaamheid en hoe daar deze bio-energiecentrale inpast met zoveel negatieve gevolgen voor het milieu'.

Frans Witteman