• Boze buurtbewoners in de Groeneweg bijeen. - Wij zijn niet tegen nieuwbouw. Maar dit plan is te massaal. -

    Trudy Witteman

Buurt overweegt juridische hulp

VIJFHUIZEN "Op het moment dat Ymere het bouwplan indient gaat het bezwaarschrift de deur uit. We zitten niet te wachten op een tweede Fort in Vijfhuizen."

Het is de bewoners van de Nes, Hellemeerstraat, Woudweg en Groeneweg menens. Dat blijkt deze dinsdagvond wel tijdens de buurtvergadering in de open lucht. Ze zijn vreselijk geschrokken nu visueel is gemaakt hoe het er straks in hun buurt uit gaat zien. In de Groeneweg staan twee steigers van 6,70 meter hoogte met er tussenin landbouwplastic. Het bouwsel geeft de plek van de gevel en de nokhoogte aan van de door Ymere gedachte nieuwbouw. Bewoners hebben hun auto's geparkeerd op de manier zoals het op de tekeningen is aangegeven. De bumpers staan strak tegen de rijbaan aan. Het is vragen om problemen zeggen ze.

"Als wij onze auto voor de deur parkeren kunnen ze aan de overkant bij gebrek aan ruimte, het parkeervak niet in of uit." Volgens Benno Vermin, een van de vier initiatiefnemers van het protest, is Ymere er herhaaldelijk op gewezen dat de zaak niet klopt. "Voor de huidige twintig woningen moeten er 35 terugkomen. Afgezet tegen de gemeentelijke norm van 1,8 parkeerplek per huishouden betekent dat dus 63 plekken. Er komen er slechts 49. Het wordt dus dringen geblazen, óók voor ons. Dat Ymere stelt dat lang niet altijd alle plekken bezet zijn, is kul. De parkeerdruk zal zich uitbreiden naar omliggende straten."

Bekend wordt gemaakt dat de gemeente medio juli in gesprek wil met de buurt die zich vanaf dag één gesteund weet door de dorpsvereniging en de ondernemersvereniging. Gehoopt wordt op een doorbraak, maar de omwonenden hebben er een hard hoofd in. "In 2016 is tussen Ymere en de gemeente een convenant gesloten voor de bouw van 35 woningen. Waar moet over gepraat worden dan? Dit plan ligt vast heeft Ymere eerder laten weten. De gemeente kan geen kant op. Ymere heeft de sleutel. Dáár moet het gezond verstand gaan zegevieren. Maar overleg is helaas niet gelukt."