• Ton Dijkstra

CDA: fietspad langs IJweg te smal

HOOFDDORP Het fietspad langs de IJweg tussen de Bennebroekerweg en de Noordelijke Randweg is een meter smaller dan de landelijke normen aangegeven. Dat stellen de CDA'ers Mariëtte Sedee en Erik van der Peet in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Het is de tweede keer binnen korte tijd dat het CDA vragen stelt over de verkeersveiligheid langs de IJweg. Vorige keer ging het over de kwaliteit van de bermen die volgens de christen-democraten ernstig te wensen over laat. Dat zou een gevaar zijn voor de veiligheid van met name fietsers.

Het college heeft de CDA-fractie geantwoord dat de slechte bermen binnen afzienbare tijd worden opgevuld met grond. Bovendien worden er bordjes geplaatst met de waarschuwing 'zachte berm' erop. B en W schrijven ook dat in de tweede helft van dit jaar naast de asfaltverharding grasbetonstenen worden aangebracht. Daarmee moeten de bermen definitief worden verhard.

Mariëtte Sedee en Erik van der Peet hebben nu aanvullende vragen gesteld. Zo hebben zij vastgesteld dat een fietspad waar fietsers en bromfietsers elkaar tegemoet komen volgens de landelijke richtlijnen tussen de 3,5 en 4 meter breed moet zijn. Bij het pad langs de IJweg is dat niet het geval. Dat fietspad is slechts tussen de 2,5 en 3 meter breed.

Waar dat toe kan leiden, bleek volgens de CDA'ers op 20 maart maar weer. Een bromfietser en fietser kwamen op het fietspad met elkaar in botsing. Eén van hen moest met verwondingen naar het ziekenhuis.

De CDA-fractie wil nu weten of het fietspad bij de aangekondigde werkzaamheden meteen wordt verbreed. Als dat niet het geval is, vragen de CDA'ers het college uit oogpunt van verkeersveiligheid om dat alsnog te overwegen.