• Pixabay

CDA heeft nog steeds vragen over PFOS-grond

HOOFDDORP CDA-raadslid Dick Blom heeft het college van burgemeester en wethouders opnieuw schriftelijke vragen gesteld over de met PFOS licht verontreinigde grond die vanaf de Geniedijk bij Rijsenhout naar een terrein in Rozenburg is gebracht. Deze kwestie kwam al eerder in de gemeenteraad ter sprake, omdat de grond tot onrust heeft geleid in Rijsenhout.

Aanleiding voor de vragen van raadslid Blom is de informatiebijeenkomst voor bewoners op 14 maart. Hij vraagt het college om verheldering op een aantal punten. Zo wil de CDA'er onder meer weten waarom juist ter plekke onderzoek is gedaan naar de aanwezigheid van PFOS. Volgens hem is dat helemaal niet gebruikelijk.

Tijdens de bijeenkomst werd gemeld dat de aanwezigheid van PFOS waarschijnlijk te maken heeft met het gebruik van bestrijdingsmiddelen in het verleden. Dick Blom is verbaasd over die mededeling. Hij heeft navraag gedaan bij deskundigen op dit gebied en die hebben hem verzekerd dat toepassing van PFOS in gewasbeschermingsmiddelen ongebruikelijk is.

Het CDA-raadslid heeft ook twijfels over de conclusie dat de PFOS-vervuiling over het gehele terrein voorkomt. Volgens hem is de verontreiniging vooral aan de kant van de Aalsmeerderweg vastgesteld.

Dick Blom wil ook weten of er afgelopen jaren grondverplaatsingen of bodemsaneringen in dit gebied zijn geweest. Als dat inderdaad het geval is, is hij benieuwd wat de oorzaak was van de vervuiling en waar de grond vandaan kwam.